Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Šport •
14. mar 2017.

ŠBK: všetko do toho!

Začína sa najzaujímavejšia časť súťaže. Basketbalistky ŠBK Šamorín nastúpia na úvodný štvrťfinálový duel proti Poprad. Stretnutie sa uskutoční v Športcentre Samaria o 19.00 hod. ,,Počas desaťdňovej prestávky sme mali tvrdú prípravu. Trénovali sme aj v nedeľu,“ usmievala sa opra...

Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín

Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme alebo elektronicky na adresu info@samorin.sk , alebo ústne do zápisnice na...
2 nájdených