Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
- slideSpráva
13. nov 2017.

Do budúceho augusta bude cesta Medzi Šámotom a Kvetoslavovom uzavretá

Od stredy, t. j. od 15. novembra 2017 bude miestna komunikácia medzi mestskou časťou Šámot a cestou spájajúcou Kvetoslavov a Čukársku Paku z dôvodu budovania rýchlostnej komunikácie R7 uzavretá. Uzávierka miestnej komunikácie potrvá do 31. augusta 2018.
13. nov 2017.

Vyznamenali najlepších darcov krvi nášho okresu

Počas slávnostného odovzdania Janského plakiet, ktorá sa konala v Dunajskej Strede dňa 9. nvembra 2017, bolo vyznamenaných viac obyvateľov nášho mesta. Zlatú Janského plaketu osobne prevzal PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy a Štefan Czanik, diamantovú plaketu Gabriel Péder. Bronzovou...
3 nájdených