Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Správa •
12. feb 2018.

Už aj druhá poukážka má svojho majiteľa

Ing. Ervin Sármány, prednosta Mestského úradu v Šamoríne odovzdal v poradí už druhú poukážku v hodnote 50 €, oprávňujúcu na vstup do x-bionic® aquatic sphere. Jej výherkyňou je Ing. Lucia Rajcsániová, ktorá sa zapojila do internetového hlasovania o detské ihrisko Žihadielko a do...
- Kultúra •
12. feb 2018.

V Mliečne zahnali zimu

Dobrovoľný hasičský zbor v Mliečne má za sebou ďalší vydarený fašiangový pochod. 10. februára 2018 sa konal 142. ročník tohto tradičného podujatia, ktorého cieľom je zahnať zimu a privítať jar. Podobnú akciu organizujú vo fašiangovom období vo viacerých kútoch Karpatskej kotliny....
- Kultúra • výzva •
12. feb 2018.

Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2018

Výzva Mesta Šamorín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2018“. V súlade s čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám...
- Šport • výzva •
12. feb 2018.

Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2018

Výzva Mesta Šamorín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu „Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2018“ V súlade s  čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám...
- Správa • výzva •
12. feb 2018.

Návrhy na Ceny mesta Šamorín

V zmysle Štatútu mesta Šamorín schváleného dňa 15. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a inštitúcie na území mesta, aby do 12. marca 2018 predložili svoje návrhy na Ceny mesta Šamorín, a to: Cena PRO URBE, ktorá sa udeľuje za...
6 nájdených