Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Adventný benefičný koncert pre vážne chorého chlapčeka

06. dec 2017.

Miestna organizácia Csemadoku a komorný súbor Harmonia Classica organizuje dňa 10. decembra 2017, o 17:00 hod. v rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne adventný benefičný koncert, z ktorého výťažok venujú na liečbu vážne chorého chlapčeka z Holíc.
Brigitta Hegyi, umelecká vedúca súboru Harmonia Classica uviedla, že zbor sa pripravuje na tento koncert, počas ktorého odznejú skladby Händela, Arcadelta, Telemanna, Corelliho, Bacha, Palestrinu a Liszta, od septembra. Na organe bude hrať Lajos Pogány.
Péter Nagy, predseda miestnej organizácie Csemadoku a člen miešaného zboru Híd, vystúpujúceho pod vedením nového zbormajstra, pozýva všetkých milovníkov hudby na benefičný koncert; zároveň žiada každého, aby podľa svojich možností prispeli k dobročinnému cieľu podujatia.