Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
29. sep 2017.

Kŕmenie pouličných mačiek – prečo je to problém?

Prudký vzrast urbanizácií občas vyplaví na povrch aj celkom špecifické problémy, ktoré samosprávy musia riešiť. Jedným z takýchto problémov je premnoženie pouličných zvierat. V prípade mesta Šamorín ide konkrétne o premnoženie mačiek na sídliskách, k čomu každý z nás pristupuje...
- slideSpráva
28. sep 2017.

Rodinná nedeľa v x-bionic® sphere – tentokrát v inom termíne

Posledná nedeľa v mesiaci v x-bionic® sphere už tradične patrí podujatiu Rodinná nedeľa. V nasledujúcom mesiaci však nastáva zmena termínu, akcia je preložená na 15. 10. 2017. V tento deň môžete vidieť v kine Tuli® Cinema animovanú rozprávku Esá z pralesa. Cena vstupenky zahŕňa...
- slideSpráva
27. sep 2017.

My všetci – program pre udržateľnú spoluprácu

V dňoch 25. – 26. augusta 2017 bol realizovaný projekt My všetci podporený Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie Družobné mestá. Projekt umožnil stretnutie 231 občanov, z ktorých 30 boli z mesta Šamorín...
- slideSpráva
26. sep 2017.

Mesto získalo 378 tisíc eur na rozšírenie MŠ Gazdovský rad

Naše mesto má za sebou ďalší úspešný projekt – po tom, čo prednedávnom získalo finančné prostriedky na obnovu budovy Koruny, včera, 25. septembra 2017 bolo doručené Mestskému úradu v Šamoríne oficiálne rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 378 258,...
- slideSpráva
25. sep 2017.

Policajná akcia na cestách nášho kraja

Zajtra, 26. septembra 2017 bude polícia v Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke aj formou objektívnej zodpovednosti. Vodiči, ak porušia zákon o cestnej premávke, nemusia byť zastavení a pokutovaní priamo na ceste, ale rozhodnutie o uložení sankcie...
- slideSpráva
25. sep 2017.

Oslava pre jubilantov v klube dôchodcov

Dnes v poobedňajších hodinách primátor mesta Gabriel Bárdos v mene samosprávy mesta zablahoželal Šamorínčanom, ktorí v auguste oslávili svoje 70., 75., 80., 85., alebo vyššie narodeniny. Primátor zaželal jubilantom veľa zdravia, následne odovzdal oslávencom dar...
- slideSpráva
25. sep 2017.

Blíži sa vykurovacia sezóna – dbajme na dodržanie preventívnych opatrení!

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Vznikne prírodný park v oblasti Žitného ostrova a Szigetköz?

septembra 2017 v priestoroch Fórum Inštitútu sa konala tlačová beseda z príležitosti zahájenia medzinárodného projektu Príprava Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných aktivít ochrany prírody (v skratke: Nat-Net Duna/Dunaj 2). Rovnaký vplyv Dunaja...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Mestské zastupiteľstvo prijalo zmeny a doplnky územného plánu mesta

Počas svojho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, prerokovalo zastupiteľstvo nášho mesta 14 správ a návrhov (materiály na rokovanie MsZ nájdete tu). Popri iných poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Do konca roka 2019 môže byť budova Koruny obnovená

Spoločný projekt samosprávy mesta Šamorín a Benediktínskeho prepošstva Svätého Móra v Győri podaný v rámci programu Interreg Slovensko – Maďarsko bol úspešný; vďaka tomu môže do novembra 2019 prebehnúť obnova budovy Koruny v centre Šamorína a rekonštrukcia budovy prepošst...
21. sep 2017.

Piatkové večery s muzikou – koncert harfistu Lászlóa Pappa

Reformovaný cirkevný zbor v Šamoríne organizuje dňa 22. septembra 2017 o 19:00 hod. koncert harfistu Lászlóa Pappa. Vystúpenie umelca je súčasťou podujatí Piatkové večery s muzikou. Počas koncertu zaznejú diela C. Debussyho, J. L. Dusika, j. M. Damasseho, l. Spohra., B. Smetanu,...
21. sep 2017.

Štyri mesiace, štyri kapely – prichádzajú Šamorínske bluesové noci

V kaviarni Mozi Club čoskoro odštartuje projekt s názvom Šamorínske bluesové noci, realizovaný s finančnou podporou mesta Šamorín. V rámci podujatia zavítajú do Mozi Clubu nasledovné kapely: Slovak Blues Project – 29. september (piatok) The Joint Venture – 27. október...
318 nájdených