Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
27. nov 2017.

Na budúci rok pokračuje obnova budovy polikliniky

Začiatkom tohto roka bola zahájená komplexná obnova budovy polikliniky, ktorá sa začala rekonštrukciou niekoľkých miestností a pokračovala výmenou starých okien a dverí. Tieto práce boli ukončené v uplynulých týždňoch. Realizovala ich spoločnosť Mestský podnik bytovéh...
27. nov 2017.

Dobrá voľba školy je začiatkom nových príležitostí

V súčasnosti sa do popredia dostáva problematika stredných odborných škôl. Odborné školy sú opäť „in“, škoda, že zatiaľ iba na stránkach novín a v diskusných reláciách. Pritom vzdelávanie na týchto školách ponúka mladým ľuďom nové príležitosti a možnosti uplatniť sa na trh...
27. nov 2017.

Vysídlenie Maďarov – očami výtvarných umelcov

K sedemdesiatemu výročiu zahájenia vysídlenia Maďarov žijúcich na území bývalého Československa zverejnila výtvarná umelkyňa Beáta Méry výzvu na vytvorenie diel na túto tematiku. Iniciatívy sa ujala aj Spoločnosť za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért a Maďarská galéria v...
24. nov 2017.

Polícia zverejňuje miesta zajtrajšej kontroly

Od 13. do 16. novembra 2017 poskytla polícia verejnosti jedinečnú príležitosť, aby jej poslala návrhy miest a úsekov ciest, kde by mala merať rýchlosť – pretože práve neprimeraná rýchlosť jazdy je prvou najčastejšou príčinou vzniku smrteľných dopravných nehôd a druh...
24. nov 2017.

Očakávajú sa menšie zmeny v systéme plateného parkovania

Vedenie mesta plánuje menšie zmeny v systéme plateného parkovania; návrh zmeny všeobecno záväzného nariadenia, ktorým sa má meniť a dopĺňať VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín, prerokuj...
24. nov 2017.

Obyvatelia tzv. vojenského bloku od dneška môžu používať nové parkovisko

Dnes bola dokončená výstavba nového parkoviska pred tzv. vojenským blokom na Čilistovskej ulici č. 1., ktorá bola zahájená 23. októbra. Investícia má vyriešiť problémy s parkovaním v tejto oblasti. Kapacita nového parkoviska odovzdaného do užívania dnes, okolo 12:00 je 26...
23. nov 2017.

Vernisáž výstavy na pamiatku vysťahovaných a odvlečených

24. novembra 2017, v piatok o 18:00 hod. vo výstavnej sieni Štefana Tallósa Prohászku v Mestskom kultúrnom stredisku sa koná vernisáž výstavy na pamiatku vysťahovaných a odvlečených Maďarov z územia bývalého Československa po druhej svetovej vojne. Diela výstavy vznikli na podnet...
23. nov 2017.

EKOTOPFILM-ENVIROFILM zavíta aj do Šamorína

Počas decembra aj do nášho mesta zavíta festival EKOTOPFILM-ENVIROFILM, ktorý je najstarším podujatím tohto druhu na svete. Dňa 14. decembra 2017 v kine Tuli® Cinema sa budú premietať nasledovné filmy: 16:00 – Život v oblakoch 17:00 – Dojedz to: príbeh o plytvaní jedlom 18:00 –...
421 nájdených