Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
30. mar 2017.

Víkend sa začína JazzNight-om v mozi.club-e

marca 2017, v piatok večer sa v šamorínskom mozi.club-e predstavia dve jazzové formácie a to trio, tvorené Gabom Jonášom, Mirom Polákom és Samom Hoškom a duo Myrtill Micheller a Tibora Pintéra Voice&Guitar. Začiatok koncertu: 19:30 hod.   Foto: mozi.club
29. mar 2017.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo a spoluúčasti

Na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 28. marca 2017 o 19:00, členovia mestského zastupiteľstva jednomyseľne prijali návrh na schválenie projektu rekonštrukcie Materskej školy Gazdovský rad, informoval Csaba Orosz, viceprimátor mesta. V zmysle návrhu mesto zabezpečí...
29. mar 2017.

Mesto vyjadrilo učiteľom poďakovanie za ich prácu

Pri príležitosti Dňa učiteľov samospráva nášho mesta vyjadrila poďakovanie všetkým pedagógom pôsobiacim v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe návrhu riaditeľov škôl, materských škôl, rady školy a zriaďovateľa v tomto roku boli ocenení nasledovn...
28. mar 2017.

Komu je práca radosťou…

„Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím“ – citujúc slová Maxima Gorkého privítal v predvečer dňa učiteľov Mgr. Štefan Vajas, vedúci Školského úradu v Šamoríne účastníkov vernisáže výstavy s názvom Tvoriví pedagógovia, na ktorom sa svojimi výtvarnými dielami predstavia...
28. mar 2017.

Niekoľko myšlienok o financovaní našich škôl

V poslednej dobe otázka financovania škôl a školských zariadení v našom meste čoraz väčší dôraz. Nakoľko sa jedná o zložitú problematiku, požiadali sme Mgr. Štefana Vajasa, vedúceho Školského úradu v Šamoríne o vysvetlenie základných princípov fungovania tohto systému.  ...
27. mar 2017.

Obnova ihriska na Gazdovskom rade

Komisia športu a mládeže mestského zastupiteľstva nášho mesta po prijatí rozpočtu mesta na rok 2017, aj v tomto roku vyčlenila sumu 10 tisíc eur na obnovu detských a športových ihrísk Šamorína. Vlani boli vybudované a odovzdané do užívania dve, tzv. vonkajšie posilňovne s fitness...
27. mar 2017.

Čo sa môže stavať na území bývalého Datexu?

Hocičo, domnievajú sa mnohí. Druhá modifikácia územného plánu mesta však jednoznačne stanovuje, že spomínané územie na rohu Kasárenskej a Jazdeckej bolo predvlani preklasifikované z priemyselného využitia na využitie bývania – a to so zámerom, aby na tomto obývanom území nemohla...
27. mar 2017.

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
24. mar 2017.

Šamorín sa stáva Mestom prevencie

marca, v popoludňajších hodinách sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania štafety projektu Mesto prevencie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Naše mesto zastupoval viceprimátor Csaba Orosz, prednosta MsÚ Ing. Ervin Sármány, Mgr. Ilona Almási, samostatná odborná referentk...
23. mar 2017.

Koncert na Kvetnú nedeľu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Šamoríne srdečne pozýva všetkých na koncert vážnej hudby komorného súboru Harmonia Classica, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2017, v nedeľu, o 16:00 hod. v evanjelickom kostole v Šamoríne.
23. mar 2017.

Lordi – divadelné predstavenie v MsKS

Dňa 3. apríla 2017, o 19:00 pozývame všetkých priaznivcov divadla na predstavenie Lordi.   Podkladom tejto neodolateľnej komédie bola korešpondencia O. Wildea a R. Rossea, ktorú si vymieňali po Wildeovom prepustení z väzenia, kým žil v Paríži pod menom Sebastian Melmoth. V...
22. mar 2017.

Víkend je opäť o hudbe

Vďaka Mozi Klubu a Sup-Sup Music Clubu, cez víkend môžeme v našom meste absolvovať až dva koncerty. V piatok, 24. marca o 19:00 do Mozi Klubu zavíta jedna z najúspešnejších rockových formácií Maďarska, skupina Ivan & The Parazol. Predskokana im robí azda najenergickejši...
81 nájdených