Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Základná škola Mateja Bela prijme učiteľa matematiky

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín prijme učiteľa matematiky. Nástup 24. augusta 2017. Požadovaná kvalifikácia vysoká škola II. stupňa s pedagogickým zameraním. Kontakt: Základná škola Mateja Bela Kláštorná 995/4 931 01 Šamorín e-mail: zssamorin@atlas.sk Tel.: 031...

Schválené VZN č. 5/2017, ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

Schválené VZN ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ” Územný plán Kvetoslavov”

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ” Územný plán Kvetoslavov”
23. júna 2017.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2017 (štvrtok) o 15.30 hod. v zasadačke DHZ v Šamoríne. Program: 1) Otvorenie 2) Vyhodnotenie plnenia...

Rozhodnutie – ALDI Reality s.r.o.

Rozhodnutie – ALDI Reality s.r.o.

Návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín ______________________________________________________________ Návrh VZN:     –   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa :    06. 06. 2017                           –  zverejnený na internetovej adrese mesta   dňa...

Rozhodnutie vo veci zmeny stavby

Rozhodnutie vo veci zmeny stavby 

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby – Polyfunkčný objekt Park

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby – Polyfunkčný objekt Park
631 nájdených