Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Autobusová linka x-bionic® – dosiahnuť optimum

20. mar 2017.

S cieľom dosiahnutia lepšej vyťaženosti autobusu premávajúceho po linke Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov bola vykonaná racionalizácia cestovného poriadku. Príchody a odchody autobusu boli prispôsobené k rannej a popoludňajšej špičke, smerujúcej na železničnú stanicu v Kvetoslavove a z Bratislavy. Ďalšou, nemenej dôležitou zmenou je aj to, že prevádzkové náklady spoja budú spolufinancované spoločnosťou x-bionic® sphere, mestom Šamorín a VÚC Trnava. Primátor Gábor Bárdos na margo tejto skutočnosti uviedol, že spolupráca samospráv, olympijského centra a dopravcov je učebnicovým príkladom realizácie kombinovanej integrovanej dopravy.

„Dopravný poriadok autobusu bol prispôsobený ku nárokom a potrebám cestujúcej verejnosti – povedal. – Behom nasledujúcich troch mesiacov získame ešte presnejší obraz o možnostiach ďalšej optimalizácie tohto spoja.“

Keďže autobus má sedem zastávok na území mesta, v určitom slova zmysle sa dá považovať za spoj nahrádzajúci mestskú hromadnú dopravu. Zámerom samosprávy je, aby aj prostredníctvom linky x-bionic®-u sa znižoval počet osobných vozidiel prechádzajúcich cez mesto.