Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Bola ukončená súťaž na vypracovanie návrhu obnovy Hlavného námestia

09. mája 2017.

Mestský úrad v Šamoríne vypísal dňa 23. novembra 2016 súťaž s finančnou odmenou 1500, 900 a 600 € na vypracovanie návrhu obnovy Hlavného námestia. Architektonické štúdie prijímal MsÚ do 15. marca 2017; ich vyhodnotenie prebehlo v týchto dňoch.

„Pri zostavení podmienok súťaže sme kládli minimálne kritériá, aby architekti mali čo najvoľnejšiu ruku – povedala Ing. Mária Valacsayová, vedúca Odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta MsÚ. – Spracovateľ však musel akceptovať mestom stanovené podmienky a to ponechať dominanty námestia: sochu Svätej Trojice, historickú studňu a významné a vzácne stromy na námestí, ďalej návrh mal eliminovať nepriaznivé účinky deväťpodlažného bytového domu nachádzajúceho sa oproti Radnice. Čo sa týka cestnej premávky v okolí Hlavného námestia, architekti ju mohli úplne reorganizovať.“

O súťaž, pri ktorej bolo zdôraznené, že jej výsledky v budúcnosti nebudú mať záväzný charakter pre žiadneho z jej účastníkov ani pre vypisovateľa, javilo záujem až trinásť architektov. Mestský úrad im poskytol všetky potrebné informácie a podklady pre vypracovanie návrhu, ale napriek značnému počiatočnému záujmu boli do termínu predkladania súťažných návrhov odovzdané tri štúdie. Do súťaže sa zapojila projekčná kancelária, tím vysokoškolských študentov a súkromný projektant; ich práce boli vyhodnotené komisiou menovanou z členov mestského zastupiteľstva, odborových komisií MZ a príslušného odboru Mestského úradu. Počas hodnotenia samozrejme každý z jej členov postupoval podľa svojho subjektívneho uváženia, zohľadniac predovšetkým výhody a nevýhody, atraktivitu a možnosti realizácie projektu.

Podľa výzvy na predkladanie návrhov sa stanú úspešné návrhy majetkom vyhlasovateľa súťaže, čo umožní, že vedenie mesta môže neskôr, počas obnovy Hlavného námestia z týchto štúdií voľne čerpať námety alebo vytvoriť z nich projekt, na základe ktorého bude realizovaná obnova centra mesta tak, aby boli uspokojené všetky požiadavky kladené na jeho funkčnosť a estetickosť.

Víťazné návrhy si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Nakoľko prípadnou obnovou centra mesta, ktorá môže byť aktuálna v budúcnosti, budú dotknutí všetci obyvatelia Šamorína a môže to byť srdcovou záležitosťou každého z nás, budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje konštruktívne návrhy a pripomienky, ktoré môžete adresovať na mailovú adresu stav@samorin.sk do dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia štúdií. Za ochotu Vám vopred ďakujeme.