Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
20. feb 2012.

Deň otvorených dverí

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY DUNAJSKÁ STREDA PRACOVISKO ŠAMORÍN VÁS SRDEČNE POZÝVA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na pracovisku Šamorín, Bratislavská 35, 1.marca 2012 od 8.00 do 15.00 hod.
08. feb 2012.

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
05. feb 2012.

II. MEDZINÁRODNÝ ZABÍJAČKOVÝ FESTIVAL V MLIEČNE

Tradičná dedinská zabíjačka! 11. februára 2012 (sobota) Miesto: Termék s.r.o., Mliečno Vstupné/Belépő: 5€ (vstupné zahrňa 4 žetóny)
01. feb 2012.

Dražba

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2012 o 9.00 hod.v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne Predmet dražby je prenájom trhových stolov na Mestskom trhovisku v Šamoríne na rok 2012 na predaj poľnohospodárskych...
01. feb 2012.

Výzva Mesta Šamorín

na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2012“
01. feb 2012.

Výzva Mesta Šamorín

na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu „Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku 2012“

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 15.02.2012 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
20. jan 2012.

Pozvánka

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 26.01.2012 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice :
12. jan 2012.

Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Šamorín a mestských častí: Čilistov, Kráľovianky, Mliečno a Šámot, že sa uskutoční preskúšanie poplachových sirén dvojminútovým stálym tónom vždy o 12,00 hodine v termínoch:
11. jan 2012.

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov

ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín uskutoční zápis do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 v dňoch: streda 08. 2. 2012 - piatok 10. 2. 2012 od 15.00 h. do 18.00 h. a v sobotu 11. 2. 2012 od 9.00 h. do 12.00 h.
29. dec 2011.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2012

Vážený občania od 1.1.2012 dôjde k výrazným zmenám v oblasti separovaného zberu papiera a plastu pri rodinných domoch. Doterajšie vývozové termíny (každý 1. štvrtok v mesiaci) sa zmenia na utorky. Interval zberu plastov bude intenzívnejší, každý 2. týždeň, kým interval zberu...
1403 nájdených