Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Karanténny škodca na jedlých gaštanoch

Dňa 24.5.2012 bol v Slovenskej republike prvýkrát identifikovaný nebezpečný karanténny škodlivý organizmus - hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus). Škodca napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov, ktorých máme v Slovenskej republike vysadených celkove...
- Aktuality •
15. júna 2012.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2012 o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality •
14. júna 2012.

Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici v šamoríne

22. 06. 2012 (piatok), 8.00 - 18.00 Návštevníci dňa otvorených dverí od 800 do 1800 si môžu pozrieť novozrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu. V predpoludňajších hodinách budú na dvore zbrojnice predvádzať rôzne ukážky dobrovoľní členovia červeného kríža a hasičského zboru ...
- Aktuality • Kultúra •
12. júna 2012.

Výstava

Jazyk je srdcom národa - výstava. Používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov 1918-2011. 15. júna 2012 v MsKS, Výstavný sieň Istvána Tallósa Prohászku
- Aktuality • Šport •
30. mája 2012.

Deň deti na štadióne

FC ŠTK 1914 Šamorín srdečne pozýva deti s rodičmi na Deň deti dňa 2. júna (sobota) od 10.00 hod do 16.00 hod do Pomlé na futbalový štadión.
- Aktuality •
24. mája 2012.

Deň deti KK PO&VA

Kynologický klub PO&VA Vás pozýva na Deň deti v areáli KK PO&VA, dňa 26. mája 2012 od 10.00 hod.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

MESTO Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37,931 01 Šamorín vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka č.513/1991 , zákona č.138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č.2/2011 o hospodárení a nakladaní s...
- Aktuality •
15. mája 2012.

Výstava historickej hasičskej techniky

Mesto Šamorín v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom všetkých srdečne pozýva na výstavu historickej hasičskej techniky s dobovou ukážkou hasenia a medzinárodnou účasťou (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovenská republika), ktorá sa bude konať v dňoch 18. a 19. mája v...

Prvosienka oslavuje!

Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia založenia detského folklórneho súboru Prvosienka. Slávnostný program sa koná v MsKS v Šamoríne dňa 19. mája 2012, o 18.00 hod
- Aktuality • Oznámenie •
14. mája 2012.

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa

MESTO Šamorín, so sídlom Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín v zmysle § č. 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa (štatutárneho orgánu) MPBH Šamorín s. r. o., Školská ul. č. 37, 931 ...

Výstraha

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Pezinok, Piešťany, Senec, Trnava, Šaľa sa MIESTAMI očakáva výskyt búrok, OJEDINELE s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne...
- Aktuality • Oznámenie •
02. mája 2012.

Jarné trhy

Oznamujeme širokej verejnosti, že v dňoch od 17. do 19. mája 2012 na Hlavnom námestí v Šamoríne sa budú konať už tradičné jarné trhy s bohatým kultúrnym programom ako aj rôznym sortimentom spotrebného tovaru, kde nebude núdza o chutné občerstvenie. Zároveň si dovoľujeme...
1575 nájdených