Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
21. feb 2014.

Oznámenie

Mesto Šamorín týmto oznamuje občanom, že občania, ktorí majú zrušený trvalý pobyt (podľa priloženého zoznamu) a ich terajším pobytom je MESTO ŠAMORÍN, si môžu „Oznámenie o čase a mieste konania „Voľby prezidenta SR“ vyzdvihnúť na Mestskom úrade (prízemie č. 1...
21. feb 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne.
03. feb 2014.

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 93101 Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2014 o 9.00 hod. v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne
28. aug 2013.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2013 o 16.00 hodine vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.
13. aug 2013.

Letový deň

Mestský modelársky klub v Šamoríne zastúpený Ing. Jánom Babejom Vás pozýva na leteckomodelársku akciu "Letový deň", ktorá sa uskutoční dňa 17.8.2013 v čase od 10.00 do 18.00 na letisku p. Plučinského v Mliečne, na tom istom mieste ako minulý rok. Náš klub zabezpečuj...
09. aug 2013.

Festival Pomlé po štvrtý krát

30 – 31. augusta sa uskutoční Festival Pomlé. Šamorínčanom, a asi ani obyvateľom nášho regiónu netreba predstaviť tohto roku už po štvrtý krát organizovaný Festival Pomlé. Každoročne veľa návštevníkov lákajúci, svojou programovou politikou v regióne jedinečný festival, aj...
29. júla 2013.

Zmena vysielanie TV programov na digitálny systém

Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarska ponúka prípadnú pomoc pre Maďarov žijúcich na Slovensku v súvislosti so zmenou vysielania televíznych programov na digitálny systém.
29. júla 2013.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým suché počasie s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na suchých trávnatých porastoch a lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj...
23. júla 2013.

Upozornenie

Mesto Šamorín ako správca dane príslušný podľa ust. 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v zmysle § 52 daňového poriadku v najbližšej dobe zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2012.

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Šamorín.

Mesto Šamorín, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhl. 55/2001 Z.z o územnoplánovacích...
02. júla 2013.

Výzva na zaslanie pripomienok k súčasne platným cestovným poriadkom SLOVAK LINES

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2013/2014, ktoré budú vykonané k 15. 12. 2013 si Vás dovoľujeme informovať, ak máte k súčasne platným cestovným...
26. júna 2013.

Milí rodičia, milé deti!

Komisia školstva pri mestskom zastupiteľstve v rámci voľnočasových aktivít pre deti znovu otvorí „Dom zaujímavostí“ na námestí v Šamoríne dňa 29. júna 2013 od 9:00 do 12:00 hod., Program: hrnčiarske práce. Srdečne Vás pozývame.
1201 nájdených