Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
- slideSpráva
26. júna 2017.

Dočasne je tel. č. 031-562 3270 Mestskej polície nedostupné

Z technických príčin je telefónna linka Mestskej polície v Šamoríne 031-562 3270 od 26. júna 2017 dočasne vyradená z prevádzky. Občania mesta môžu kontaktovať MP na tiesňovej linke 159. Ilustračný záber, zdroj: briantracy.com
- slideSpráva
23. júna 2017.

Hasiči vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej...
23. júna 2017.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2017 (štvrtok) o 15.30 hod. v zasadačke DHZ v Šamoríne. Program: 1) Otvorenie 2) Vyhodnotenie plnenia...
- slideSpráva
22. júna 2017.

X. národné hry špeciálnych olympiád v x-bionic® sphere

Za účasti približne 170 športovcov dnes o 10:00 hodine boli zahájené X. národné hry špeciálnych olympiád v olympiskom tréningovom centre x-bionic® sphere v Čilistove. Hier, na ktorých sa súťaží v disciplínach atletika, plávanie, stolný tenis, tenis, gymnastika, cyklistika a...
- slideSpráva
21. júna 2017.

Dar pre šamorínske zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov v našom meste v týchto dňoch obdržalo dar od členov reformovaného cirkevného zboru v Šamoríne, ktorý pozostáva z potravín a zo zdravotníckeho materiálu. István Bucsuházy, hlavný kurátor cirkevného zboru reformovanej cirkvi v Šamoríne uviedol, že da...
- slideSpráva
21. júna 2017.

Vzrástlo množstvo bioodpadu

Vlani razantne vzrástlo množstvo rastlinného odpadu, najmä konárov, odovzdaného na zbernom dvore, povedal Ing. Arnold Kocsis, vedúci Referátu životného prostredia Mestského úradu v Šamoríne. „Kým v roku 2015 predstavovalo množstvo odovzdaných a štiepkovaných konárov 330 ton,...
- slideSpráva
20. júna 2017.

Našiel sa smartfon – majiteľ si ho môže prevziať na Mestskom úrade

Dnes sa našiel smartfon na Pomlejskej ceste; nálezca ho odovzdal na Mestskom úrade v Šamoríne, kde si ho môže majiteľ prevziať počas úradných hodín. Ilustračný záber, zdroj: menstyle.hu
- slideSpráva
20. júna 2017.

Do práce na bicykli 2017 – prekonali sme väčšie mestá

22 družstiev s celkovým počtom členov až 69 – toľkí sa zapojili tohto roku zo Šamorína do celorepublikovej kampane „Do práce na bicykli 2017“. Súťažiace družstvá sa verbovali z radov žiakov všetkých základných škôl mesta a pracovníkov Materskej školy na Školskej ulici a ...
- slideSpráva
15. júna 2017.

Olympijský deň za účasti škôlkarov a najmenších žiakov ZŠ v Pomleji

Dnes, od 9:00 v réžii samosprávy nášho mesta sa uskutočnil v Pomleji, v areály FC ŠTK Šamorín Olympijský deň, ktorého sa zúčastnili škôlkari a žiaci prvého stupňa základných škôl mesta. Do celorepublikovej akcie iniciovanej Slovenským olympijským výborom sa v Šamoríne zapojilo...
- slideSpráva
13. júna 2017.

Na poštách polícia hľadala bombu

Kvôli nahláseniu bomby dnes medzi 10:00 a 11:00 hodinou polícia uzavrela niektoré pobočky bánk a hlavnú poštu v našom meste. Podobná akcia sa konala na pobočkách pošty a niektorých pobočiek bánk krajských a okresných miest po celom Slovensku. Bezpečnostná akcia bola spustená po...
- slideSpráva
09. júna 2017.

Šamorínski dobrovoľní hasiči hosťujú v Litoměřiciach

Značný úspech zaznamenáva historická hasičská technika zo Šamorína na medzinárodnej výstave a slávnostiach „Hasičské slavnosti 2017” v Litoměřiciach. Naši dobrovoľní hasiči na akciu vycestovali ešte včera ráno, zvyšok dňa trávili montážou a finalizáciou techniky. Telefonický...
- slideSpráva
08. júna 2017.

Športové majstrovstvá s Nestlé v Čilistove

Tohtoročné republikové finále Športových majstrovstiev s Nestlé sa budú konať v utorok 13. júna a v stredu, 14. júna 2017 v Čilistove. Podujatie v réžii Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Nestlé Slovensko a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských...
355 nájdených