Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
05. apr 2017.

Mesto pokračuje v rekonštrukcii chodníkov

Na viacerých miestach Šamorína prebieha obnova chodníkov. Kým úprava chodníka na Kasárenskej ulici bola ukončená v týchto dňoch, práce naďalej prebiehajú na Gazdovskom rade a po celej dĺžke Dlhej ulice. Práce realizuje mestský podnik Area Šamorín, s.r.o., ktorý má na staros...
05. apr 2017.

Chráňme majetok mesta, robíme to pre seba!

Vyvýšené murované záhony pred Mestským kultúrnym strediskom boli podľa očitých svedkov poškodené skateboardistmi. Dlaždice, tvoriace okraj záhonov boli rozlámané, vzniknutá škoda a predpokladané náklady opravy predstavujú niekoľko sto eur. Imrich Szabados, náčelník Mestske...
04. apr 2017.

Pozvánka na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 8. apríla 2017, v sobotu o 17.00 hod. sa koná v divadelnej sále MsKS v Šamoríne slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva s nasledovným programom: Otvorenie Odovzdanie Ceny primátora Odovzdanie cien Pro Cultura, Pro Humana, Pro Civis, Pro Futura a Pro Honoris Odovzdanie...
04. apr 2017.

Pri cintoríne sa našli kľúče

apríla 2017, pri cintoríne v Šamoríne sa našiel zväzok kľúčov a zámok na bicykel. Predmety boli odovzdané Mestskej polícii. Majiteľ si ich môže prevziať na stanici MP, na Rybárskej ulici č. 4.   Ilustračný záber, zdroj: orientpress.hu
03. apr 2017.

Rýchlostný maratón – polícia očakáva návrhy

V dňoch 19. až 20. apríla 2017 organizuje polícia už tretí ročník dopravno-preventívnej akcie Rýchlostný maratón. Dopravní policajti chcú poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z jej pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 3. apríla od 10.00 hod. do 9....
03. apr 2017.

Opäť je tu súťaž „Do práce na bicykli“!

Tohto roku naše mesto po štvrtýkrát sa zapája do národnej kampane „Do práce na bicykli”. Ing. Ladislav Tóth, samostatný referent Referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti MsÚ uviedol, že registrácia mesta do súťaže už prebehla. „Odteraz sa môžu záujemcovia o túto kampaň...
31. mar 2017.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva – 6.4.2017

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 o 15.30 hod vo Veľkej sále MsKS Šamorín. Program: 1.Otvorenie 2.Stanovisko hlavného kontrolóra...
27. mar 2017.

Obnova ihriska na Gazdovskom rade

Komisia športu a mládeže mestského zastupiteľstva nášho mesta po prijatí rozpočtu mesta na rok 2017, aj v tomto roku vyčlenila sumu 10 tisíc eur na obnovu detských a športových ihrísk Šamorína. Vlani boli vybudované a odovzdané do užívania dve, tzv. vonkajšie posilňovne s fitness...
24. mar 2017.

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení   v znení neskorších predpisov,  v súlade  s ust.  § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28....
17. mar 2017.

Výtlky na mestských komunikáciách sú odstránené

Dnešným dňom bola dokončená oprava výtlkov mestských komunikácií, počas ktorej bolo odstránených 173 porúch krytu vozovky, použitím 36,5 ton asfaltovej zmesi. Spoločnosť Area Šamorín, s.r.o. žiada obyvateľov mesta, aby prípadné ďalšie výtlky, zistené počas jarných mesiacov...
15. mar 2017.

Nie je to beznádejné – naša mládež miluje knihy!

Marec je okrem iného aj Mesiacom kníh a tým pádom vytvára priestor, aby sme sa trocha venovali budúcnosti kníh a čitateľským zvyklostiam v ére tabletov, počítačov a smartfónov. Oslovili sme spolupracovníčky Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne. „Viac-menej je to le...
15. mar 2017.

Ilegálne umiestnený billboard bol odstránený

Pracovníci spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. v týchto dňoch odstránili billboard, ktorý bol ilegálne umiestnený pri ceste I/63, v tesnej blízkosti Pipagyújtó. Na billboard upozornil Mestský úrad v Šamoríne v septembri minulého roku príslušný krajský úrad a inšpektorát dopravnej...
545 nájdených