Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
28. júla 2014.

Vážení návštevníci, vážení občania!

Domovská stránka Mesta Šamorín bola pred nedávnom po obsahovej ako i po grafickej stránke obnovená. Dúfame, že nová webová stránka bude obsahovo ale aj vizuálne vyhovovať požiadavkám doby, poskytne viac informácii pre turistov ale aj pre občanov mesta. V blízkej budúcnost...
21. júla 2014.

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia Centrum voľného času – Szabadidőközpont s nástupom od 1. septembra 2014  Podmienky účasti výberového konania: a)kvalifikačné predpoklady kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR S...
03. júla 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14. 12. 2014, je možné k súčasným platným cestovným poriadkom zaslať požiadavky, resp....
03. júla 2014.

Európske zisťovanie o zdraví 2014

Dňa 27. 06. 2014 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici vyzvalo naše mesto o spoluprácu pri realizácii Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014). Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014 v domácnostiach. Vybrané domácnosti v Šamoríne navštívi pracovník...
26. júna 2014.

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín bude v roku 2014 nasledovná: do 4. júla 2014 – budú všetky MŠ v prevádzke, od 7. júla do 11. júla 2014 – MŠ – Óvoda, Veterná 496/21 a MŠ, Gazdovský rad 41/37, od 14. júla do 18. júla 2014...
18. júna 2014.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obytných domov na adrese Školská č. 18 a Mestský majer č. 2, že v termíne od 16. júna 2014 do 20. júna 2014 bude prebiehať rekonštrukcia parkoviska pri predajni JEDNOTA COOP SUPERMARKET. Preto úctivo žiadame majiteľov tu zaparkovaných vozidie...
02. júna 2014.

Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlasuje generálny pardon na neuplatňovanie si náhrady škody a sankcií voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú pitnú vodu alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo nemajú s...
16. apr 2014.

DO PRÁCE NA BICYKLI

Mesto Šamorín sa zapojilo do súťaže, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do súťaže sa môžu zapojiť zamestnanci firiem a inštitúcií pôsobiach na území nášho mesta. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj...
272 nájdených