Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
- R7Správa
11. feb 2015.

FREŠO: Pre priepustnú diaľničnú sieť je vybudovanie D4 a R7 nevyhnutné

Diaľničný obchvat Bratislavy a rýchlostná komunikácia R7 zlepšia a odľahčia dopravu v bratislavskom regióne, okrem toho majú aj hospodársky význam. Štúdiu uskutočniteľnosti predstavili na seminári v hlavnom meste aj za prítomnosti odbornej verejnosti. Náklady vychádzajú z...
03. feb 2015.

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle § 59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
23. jan 2015.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2015 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska. P r o g r a m : 1) Otvorenie 2)...
21. dec 2014.

Výdaj teplého obeda

Samospráva Mesta Šamorín oznamuje sociálne odkázaným občanom, dňa 29. decembra 2014 od 14,00 hodine sa uskutoční výdaj teplého obeda pred budovou Mestského kultúrneho strediska.  
09. dec 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2014 o 16.00 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska. P r o g r a m : 1) Otvorenie 2...
26. nov 2014.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2014 o 16.00 hodine vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska. P r o g r a m : 1)...
20. nov 2014.

Mikuláš na Hlavnom námestí

Mikuláš na Hlavné námestie mesta zavíta 5. decembra o 16.00 hod. Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne organizuje 6. decembra od 14.00 hod. do 20.00 hod. tradičnú mikulášsku návštevu šamorínskych rodín pre potešenie našich ratolestí. Dobrovoľný hasičský zbor v Mliečne organizuj...
16. nov 2014.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín pre voľby primátora v roku 2014: 1. Gabriel Bárdos – 2 529 hlasov Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v roku 2014: Volebný obvod č. 1 Edit Bauer (SMK) –...
31. okt 2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne  podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa...
31. okt 2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne  podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa...
25. okt 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie 2) Informácia...
14. okt 2014.

Separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2014 /sobota/ sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností. Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína – fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občianskym preukazom. Od občanov na...
291 nájdených