Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
26. sep 2014.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Šamorín 15. novembra 2014 1. Gabriel Bárdos, 61 rokov, pedagóg, Šamorín (Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín...
09. sep 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014 Vám oznamujeme, že – kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva – kandidátne listiny pre voľbu primátora – delegovanie člena a náhradníka do miestnej...
03. sep 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie 2) Správa o...
10. aug 2014.

Výskyt afrického moru ošípaných v členských krajinách EU

Regionálna, veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Vás týmto informuje o pokračujúcom výskyte afrického moru ošípaných  v členských krajinách EU. Ďaľšie informácie nájdete tu
04. aug 2014.

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch v Šamoríne meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol...
28. júla 2014.

Vážení návštevníci, vážení občania!

Domovská stránka Mesta Šamorín bola pred nedávnom po obsahovej ako i po grafickej stránke obnovená. Dúfame, že nová webová stránka bude obsahovo ale aj vizuálne vyhovovať požiadavkám doby, poskytne viac informácii pre turistov ale aj pre občanov mesta. V blízkej budúcnost...
21. júla 2014.

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia Centrum voľného času – Szabadidőközpont s nástupom od 1. septembra 2014  Podmienky účasti výberového konania: a)kvalifikačné predpoklady kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR S...
03. júla 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14. 12. 2014, je možné k súčasným platným cestovným poriadkom zaslať požiadavky, resp....
03. júla 2014.

Európske zisťovanie o zdraví 2014

Dňa 27. 06. 2014 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici vyzvalo naše mesto o spoluprácu pri realizácii Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014). Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014 v domácnostiach. Vybrané domácnosti v Šamoríne navštívi pracovník...
26. júna 2014.

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín bude v roku 2014 nasledovná: do 4. júla 2014 – budú všetky MŠ v prevádzke, od 7. júla do 11. júla 2014 – MŠ – Óvoda, Veterná 496/21 a MŠ, Gazdovský rad 41/37, od 14. júla do 18. júla 2014...
18. júna 2014.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obytných domov na adrese Školská č. 18 a Mestský majer č. 2, že v termíne od 16. júna 2014 do 20. júna 2014 bude prebiehať rekonštrukcia parkoviska pri predajni JEDNOTA COOP SUPERMARKET. Preto úctivo žiadame majiteľov tu zaparkovaných vozidie...
02. júna 2014.

Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlasuje generálny pardon na neuplatňovanie si náhrady škody a sankcií voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú pitnú vodu alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo nemajú s...
385 nájdených