Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
09. nov 2015.

Vianočné trhy

Mesto Šamorín v dňoch od 16. do 19. decembra 2015 usporiada už tradičné Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Šamoríne, kde v tomto roku predajcovia budú mať k dispozícii aj 10 drevených predajných stánkov. Na Vianočných trhoch bude možné predávať najmä vianočný tovar, a to drobné...
02. nov 2015.

Pri zábave mysleli aj na Danielka

Víkend patril halloweenskej zábave. Tak to bolo aj v espresse Góól, ktorý sa nachádza pri futbalovom ihrisku v Mliečne. Popri zábave ale mysleli aj na Danielka Orosza, ktorý sa narodil s mozgovou obrnou a epilepsiou. Jeho najbližší veria, že rehabilitácia mu veľmi pomôže. Na to...
23. okt 2015.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2015 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska. P r o g r a m : 1) Otvorenie 2)...
22. okt 2015.

Aká má byť cyklistická cesta?

Mesto Šamorín pripravuje projekt na cyklistickú cestu z Čilistova do Kvetoslavova. Celková dĺžka cyklotrasy je 7,1 km. Náklady na realizáciu tohto zámeru sa odhadujú na 1,2 milióna eur, preto mesto Šamorín chce získať finančnú podporu na jeho realizáciou v spolupráci s obcou...
13. okt 2015.

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície

Mesto Šamorín v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Šamoríne s nástupom 1. februára 2016. Podmienky účasti výberového konania:...
08. okt 2015.

Stanovisko mesta k navrhovanej činnosti na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu

Dňa 28.8.2015 bola na Mestský úrad Šamorín doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti pre  Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktoré sa plánuje realizovať v meste Šamorín, časť Šámot, na pozemkoch KN-C č.: 224/6,...
07. okt 2015.

Separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 24.10.2015 (sobota) sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností.Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína – fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občianskym preukazom. Od občanov na vybraných...
02. okt 2015.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01. 10. 2015 do 15. 10. 2015 sú na stránke (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2015/2016 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou....
01. okt 2015.

Jednoznačná odpoveď: nie!

Jednoznačné nie! Taká bola odpoveď obyvateľov Šamorína a okolitých obcí v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa uskutočnilo verejné prerokovanie správy o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie: „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu...
28. sep 2015.

Veľa darcov krvi

V Šamoríne sa uskutočnil pravidelný odber krvi, ktorý organizoval miestna organizácia Slovenského Červeného kríža. Celkový počet darcov presiahol päťdesiatku, v Mestskom kultúrnom doma sa objavilo aj veľa prvodarcov. Ďalší odber krvi by sa mal uskutočniť v decembri....
28. sep 2015.

Pozvánka

Mesto Šamorín a obce Veľká Paka, Macov, Kvetoslavov, Lehnice a Trnávka pozývajú Vás ctení občania na verejné prerokovanie správy o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie : „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológio...
27. sep 2015.

Víťazstvo domácich

Súťaž mladých požiarnikov v Mliečne skončil domácim víťazstvom. ,,Pôvodne sme čakali 15 tímov, no kvôli zlému počasiu nakoniec súťažili iba štyri družstvá. Videli sme dramatické preteky, tešíme sa na ďalší ročník,“ uviedol Béla Kovács, predseda DHZ v Mliečne. Na prvom miest...
476 nájdených