Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
16. nov 2014.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín pre voľby primátora v roku 2014: 1. Gabriel Bárdos – 2 529 hlasov Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šamorín pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v roku 2014: Volebný obvod č. 1 Edit Bauer (SMK) –...
31. okt 2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne  podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa...
31. okt 2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne  podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa...
25. okt 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie 2) Informácia...
14. okt 2014.

Separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2014 /sobota/ sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností. Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína – fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občianskym preukazom. Od občanov na...
07. okt 2014.

Prieskum spokojnosti cestujúcej verejnosti

Vážení cestujúci občania, za účelom čo najlepšieho nastavenia dopravnej obslužnosti v Šamoríne Vám predkladáme sprievodný list Zväzu autobusovej dopravy, Framborská ul. 12, 010 01 Žilina a dotazník, ktorý po vyplnení zašlite obratom najneskoršie do 17. októbra 2014 na adresu :...
02. okt 2014.

Oznámenie

MESTO ŠAMORÍN V DŇOCH OD 17. DO 20. DECEMBRA 2014 USPORIADA UŽ TRADIČNÉ VIANOČNÉ TRHY NA HLAVNOM NÁMESTÍ V ŠAMORÍNE, KDE V TOMTO ROKU PREDAJCOVIA BUDÚ MAŤ  K DISPOZÍCII AJ 10 DREVENÝCH PREDAJNÝCH STÁNKOV. NA VIANOČNÝCH TRHOCH BUDE MOŽNÉ PREDÁVAŤ  LEN  VIANOČNÝ TOVAR, A TO DROBNÉ...
26. sep 2014.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Šamorín 15. novembra 2014 1. Gabriel Bárdos, 61 rokov, pedagóg, Šamorín (Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín...
09. sep 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014 Vám oznamujeme, že – kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva – kandidátne listiny pre voľbu primátora – delegovanie člena a náhradníka do miestnej...
03. sep 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie 2) Správa o...
10. aug 2014.

Výskyt afrického moru ošípaných v členských krajinách EU

Regionálna, veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Vás týmto informuje o pokračujúcom výskyte afrického moru ošípaných  v členských krajinách EU. Ďaľšie informácie nájdete tu
04. aug 2014.

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch v Šamoríne meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol...
476 nájdených