Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
12. nov 2015.

Opatrovateľský kurz  – ponuka

Kurz: – pre nezamestnaných – pre opatrovateľky v domácnosti a v sociálnych zariadeniach – pre au-pair detí Platný v celej EU. 226 hod. akreditovaný kurz – Osvedčenie v slovenskom a v nemeckom jazyku . Termín konania kurzu: 09. 12. 2015 – 09. 01. 2016...
09. nov 2015.

Vianočné trhy

Mesto Šamorín v dňoch od 16. do 19. decembra 2015 usporiada už tradičné Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Šamoríne, kde v tomto roku predajcovia budú mať k dispozícii aj 10 drevených predajných stánkov. Na Vianočných trhoch bude možné predávať najmä vianočný tovar, a to drobné...
02. nov 2015.

Pri zábave mysleli aj na Danielka

Víkend patril halloweenskej zábave. Tak to bolo aj v espresse Góól, ktorý sa nachádza pri futbalovom ihrisku v Mliečne. Popri zábave ale mysleli aj na Danielka Orosza, ktorý sa narodil s mozgovou obrnou a epilepsiou. Jeho najbližší veria, že rehabilitácia mu veľmi pomôže. Na to...
23. okt 2015.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2015 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska. P r o g r a m : 1) Otvorenie 2)...
22. okt 2015.

Aká má byť cyklistická cesta?

Mesto Šamorín pripravuje projekt na cyklistickú cestu z Čilistova do Kvetoslavova. Celková dĺžka cyklotrasy je 7,1 km. Náklady na realizáciu tohto zámeru sa odhadujú na 1,2 milióna eur, preto mesto Šamorín chce získať finančnú podporu na jeho realizáciou v spolupráci s obcou...
13. okt 2015.

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície

Mesto Šamorín v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Šamoríne s nástupom 1. februára 2016. Podmienky účasti výberového konania:...
08. okt 2015.

Stanovisko mesta k navrhovanej činnosti na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu

Dňa 28.8.2015 bola na Mestský úrad Šamorín doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti pre  Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktoré sa plánuje realizovať v meste Šamorín, časť Šámot, na pozemkoch KN-C č.: 224/6,...
07. okt 2015.

Separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 24.10.2015 (sobota) sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností.Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína – fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občianskym preukazom. Od občanov na vybraných...
02. okt 2015.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01. 10. 2015 do 15. 10. 2015 sú na stránke (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2015/2016 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou....
01. okt 2015.

Jednoznačná odpoveď: nie!

Jednoznačné nie! Taká bola odpoveď obyvateľov Šamorína a okolitých obcí v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa uskutočnilo verejné prerokovanie správy o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie: „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu...
28. sep 2015.

Veľa darcov krvi

V Šamoríne sa uskutočnil pravidelný odber krvi, ktorý organizoval miestna organizácia Slovenského Červeného kríža. Celkový počet darcov presiahol päťdesiatku, v Mestskom kultúrnom doma sa objavilo aj veľa prvodarcov. Ďalší odber krvi by sa mal uskutočniť v decembri....
28. sep 2015.

Pozvánka

Mesto Šamorín a obce Veľká Paka, Macov, Kvetoslavov, Lehnice a Trnávka pozývajú Vás ctení občania na verejné prerokovanie správy o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie : „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológio...
537 nájdených