Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
27. feb 2017.

Veľtrh práce

Oznamujeme našim obyvateľov, že spoločnosť D4R7, realizátor diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa zúčastní Veľtrhu práce (Profesia Days 2017), ktorý sa uskutoční  1.-2.marca 2017 v Incheba Expo Aréna v Bratislave. Konzorcium v súčasnosti ponúka voľné pracovné miesta. Vstu...
23. feb 2017.

Aktuálne informácie o R7-ke

Informujeme našich obyvateľov, že Bratislavský obchvat D4R7 tento týždeň spustil oficiálnu stránku projektu D4R7. Stránka www.d4r7.com prináša celkový sumár projektu D4R7, interaktívnu mapu úsekov stavby pre jednoduché vyhľadávanie informácií podľa konkrétnych úsekov obchvatu a...
22. feb 2017.

Podporme materskú školu na Veternej ulici!

Prvú časť zvládli, druhá je aj na nás všetkých Šamorínčanov. Podporme materskú školu na Veternej ulici, aby sa stala regionálnym víťazom súťaže Nadácie Tesco. Materská škola na Veternej ulica sa prihlásila do súťaže  ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Hodnotiaca...
Informácia o letnej prevádzke  materských škôl
20. feb 2017.

Zápis do materských škôl a do základnej školy

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne oznamuje, že zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 2017/2018 sa koná v materských školách v termíne od 9. mája 2017 do 19. mája 2017.  Podrobnosti...
20. feb 2017.

Zmena dopravy v Šamoríne

V najbližších dňoch dôjde v Šamoríne k zmenám dopravy. Najdôležitejšie zmeny: 1.Na Seneckej ceste bude preložená tabuľka vyznačujúca začiatok a koniec mesta Šamorín. Dôvodom je bezpečnejší výjazd aut z Orechovej ulice. Na križovatke Seneckej a Orechovej ulice doteraz bol...
14. feb 2017.

Základná organizácia Csemadoku v Mliečne vyhlásila zbierku

Základná organizácia Csemadoku v Mliečne vyzýva obyvateľov nášho mesta na zbierku maďarských kníh, ktoré je možné priniesť do sídla mestskej spoločnosti Area (Bratislavská cesta 88) do stredy 22. februára. Zbierka sa uskutoční pre knižnicu malej sedmohradskej obce Kommandó, ktorá...
10. feb 2017.

Schválili rozpočet mesta na rok 2017

Najdôležitejším bodom prvého tohtoročného zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo rokovanie o rozpočte Šamorína na rok 2017, ktorý bol nakoniec jednohlasne schválený vo výške 12, 053 milióna eur. Ďalšie zaujímavé body rokovania zastupiteľstva: – Schválený bol návrh VZN č....
10. feb 2017.

Pozor na podvodníkov!

Mestská polícia upozorňuje obyvateľov, že v Šamoríne (hlavne v okolí nákupných stredísk Billa, Lidl a Kaufland) sa sporadicky objavujú ľudia cudzej štátnej príslušnosti, ktorí podvodným spôsobom žiadajú od ľudí peniaze (napríklad sa vydávajú za hluchonemých). Šamorínska Mestská...
09. feb 2017.

Aj mesto dopomohlo k obnove lekárskej pohotovosti

Trnavský samosprávny kraj dňa 11.1.2017 vydal povolenie spoločnosti  Rescue – BH, s.r.o. na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých. Keďže k prvému februáru sa spomínaná spoločnosť nedohodla so zdravotnými poisťovňami, obrátilo sa na mest...
09. feb 2017.

Návrhy na ceny mesta Šamorín

Výzva  V zmysle Štatútu mesta Šamorín, schváleného dňa 15.12.2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a inštitúcie na území mesta, aby  do 10. marca 2017 predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín, a to: Cena PRO URBE, ktorá  sa udeľuje...
06. feb 2017.

Výskyt vtáčej chrípky, sčítanie hydiny

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje spoluobčanom, že začiatkom februára v našom obvode bol zistený výskyt vtáčej chrípky. Z uvedeného dôvodu nariadila vykonať súpis hydiny a vtákov chovaných v zajatí, na území mesta. Týmto žiadame spoluobčanov,...
03. feb 2017.

9. februára bude najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára 2017 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove DHZ Šamorín. Program: Otvorenie Správa o kontrole plnenia...
291 nájdených