Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Správa •
18. jan 2018.

Vedenie nášho mesta odsudzuje vyhlásenie odstupujúceho rumunského premiéra Mihaia Tudoseho

Vzhľadom na partnerstvo medzi mestami Šamorín a Gheorgheni (Gyergyószentmiklós, Rumunsko), vedenie nášho mesta a zástupcovia niektorých civilných organizácií pôsobiacich na jeho území odsudzujú prejav odstupujúceho rumunského premiéra Mihaia Tudoseho, ktorý v súvisl...
- Aktuality • Správa •
18. jan 2018.

Pripravuje sa rozšírenie Domova seniorov Ambrózia

Rozobratím strešného plášťa a strešnej konštrukcie starej budovy pri kaplnke na Gútorskej ceste bola v týchto dňoch zahájená príprava rozšírenia Domova seniorov Ambrózia. Demolačné práce vykonáva mestská spoločnosť Area Šamorín, s. r. o. Na mieste starej budovy bude postaven...
- Aktuality • Správa •
16. jan 2018.

Area rozširuje miestny cintorín

V týchto dňoch boli zahájené práce na miestnom cintoríne pracovníkmi mestskej spoločnosti Area Šamorín, s. r. o. Riaditeľ Podniku József Nagy uviedol, že cieľom je pripraviť plochu pre ďalšie hrobové miesta. „Keďže počet obyvateľov nášho mesta počas uplynulých troch až štyroch...
- Aktuality • Správa •
15. jan 2018.

Nový rok priniesol poškodzovanie náhrobných kameňov, prevracanie nádob na odpad

Dňa 3. januára 2018, o 7:30 hod. bola hliadka stálou službou MsP vyslaná na mestský cintorín, kde podľa telefonického oznámenia údajne vandali poškodzovali hroby. Po príchode hliadka zistila, že jeden náhrobný kameň poškodil vietor, ale bol nájdený aj jeden rozbitý náhrobn...
- Aktuality • Správa •
11. jan 2018.

Vyhrajme detské ihrisko Žihadielko! Aj Šamorín sa zapojí do internetového hlasovania

Aj Šamorín sa zapojí do internetového hlasovania o detské ihrisko Žihadielko, podporované spoločnosťou Lidl. Vďaka tejto iniciatíve bolo v rokoch 2016 a 2017 postavených po celej republike 20 Lidl ihrísk v celkovej hodnote 1 740 000 €. Žihadielko vyvolalo pozitívny oši...
- Aktuality • Správa •
10. jan 2018.

2018 bude rokom dôležitých investícií

Tohto roku sa v našom meste uskutoční rad väčších, dôležitých investícií, ktoré majú slúžiť zvyšovaniu komfortu obyvateľstva, uviedol primátor Šamorína Gabriel Bárdos. „Z radu investícií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie úrovne komunálnych služieb, by som vyzdvihol rozšírenie...
- Aktuality • Správa •
09. jan 2018.

Plazmová spaľovňa: OÚ v Trnave potvrdil rozhodnutie stavebného úradu v Šamoríne

V týchto dňoch bolo doručené na Mestský úrad v Šamoríne rozhodnutie odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Trnava, v ktorom, odvolajúc sa na § 59 ods. 2 správneho priadku, potvrdzuje rozhodnutie stavebného úradu Mesta Šamorín č. 144/2017-007/SOcÚ, ktorým zamieto...
- Aktuality • Prevencia • Správa •
05. jan 2018.

Čo s odpadom? Zabráňme jeho vzniku!

Spoločnosť Recyklogroup, a. s. so sídlom v Bratislave s cieľom minimalizovať množstvo odpadu, sa obrátila s výzvou na samosprávy. Text uverejňujeme v pôvodnej podobe. Pred samotným triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť nad tým, že dôležité je tiež...
- Aktuality • Správa •
04. jan 2018.

Prebehla obnova náhrobného pomníka domobranca Antala Laubeho

Meno delostreleckého poručíka Antala Laubeho je málo známe pre obyvateľov Šamorína. Menovaný bol v rokoch 1848-49, teda počas revolúcie veliteľom prístavu v Hrušove. Je pochovaný neďaleko cesty I/63, v starom cintoríne v katastri Kráľovianok. Pri príležitosti dvojstého výročia...
- Aktuality • Správa •
04. jan 2018.

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné...
- Aktuality • Správa •
03. jan 2018.

Z kroniky mestskej polície

Pre príslušníkov Mestskej polície Šamorín aj druhá polovica minulého decembra bola rušná. Dňa 19. decembra 2017, v doobedňajších hodinách hliadka MsP Šamorín vykonávala dohľad nad odstraňovaním čiernej skládky založenej bezdomovcom z Hamuliakova vo vetrolame v súčinnosti s Area a...
- Aktuality • Správa •
02. jan 2018.

Nové termíny odvozu separovaného odpadu na rok 2018

Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Dr. Peter Krasnec, MBA, PhD. dnes vydal stanovisko, v ktorom v mene spoločnosti sa ospravedlňuje za neočakávané prevádzkovo – personálne zlyhanie pri príprave harmonogramu zberu separovaných zložiek TKO...
608 nájdených