Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
07. okt 2014.

Prieskum spokojnosti cestujúcej verejnosti

Vážení cestujúci občania, za účelom čo najlepšieho nastavenia dopravnej obslužnosti v Šamoríne Vám predkladáme sprievodný list Zväzu autobusovej dopravy, Framborská ul. 12, 010 01 Žilina a dotazník, ktorý po vyplnení zašlite obratom najneskoršie do 17. októbra 2014 na adresu :...
02. okt 2014.

Oznámenie

MESTO ŠAMORÍN V DŇOCH OD 17. DO 20. DECEMBRA 2014 USPORIADA UŽ TRADIČNÉ VIANOČNÉ TRHY NA HLAVNOM NÁMESTÍ V ŠAMORÍNE, KDE V TOMTO ROKU PREDAJCOVIA BUDÚ MAŤ  K DISPOZÍCII AJ 10 DREVENÝCH PREDAJNÝCH STÁNKOV. NA VIANOČNÝCH TRHOCH BUDE MOŽNÉ PREDÁVAŤ  LEN  VIANOČNÝ TOVAR, A TO DROBNÉ...
26. sep 2014.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Šamorín 15. novembra 2014 1. Gabriel Bárdos, 61 rokov, pedagóg, Šamorín (Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín...
09. sep 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014 Vám oznamujeme, že – kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva – kandidátne listiny pre voľbu primátora – delegovanie člena a náhradníka do miestnej...
03. sep 2014.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2014 o 16.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program: 1) Otvorenie 2) Správa o...
10. aug 2014.

Výskyt afrického moru ošípaných v členských krajinách EU

Regionálna, veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Vás týmto informuje o pokračujúcom výskyte afrického moru ošípaných  v členských krajinách EU. Ďaľšie informácie nájdete tu
04. aug 2014.

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch v Šamoríne meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol...
28. júla 2014.

Vážení návštevníci, vážení občania!

Domovská stránka Mesta Šamorín bola pred nedávnom po obsahovej ako i po grafickej stránke obnovená. Dúfame, že nová webová stránka bude obsahovo ale aj vizuálne vyhovovať požiadavkám doby, poskytne viac informácii pre turistov ale aj pre občanov mesta. V blízkej budúcnost...
21. júla 2014.

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia Centrum voľného času – Szabadidőközpont s nástupom od 1. septembra 2014  Podmienky účasti výberového konania: a)kvalifikačné predpoklady kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR S...
03. júla 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14. 12. 2014, je možné k súčasným platným cestovným poriadkom zaslať požiadavky, resp....
03. júla 2014.

Európske zisťovanie o zdraví 2014

Dňa 27. 06. 2014 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici vyzvalo naše mesto o spoluprácu pri realizácii Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014). Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014 v domácnostiach. Vybrané domácnosti v Šamoríne navštívi pracovník...
26. júna 2014.

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín bude v roku 2014 nasledovná: do 4. júla 2014 – budú všetky MŠ v prevádzke, od 7. júla do 11. júla 2014 – MŠ – Óvoda, Veterná 496/21 a MŠ, Gazdovský rad 41/37, od 14. júla do 18. júla 2014...
507 nájdených