Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Správa •
03. apr 2016.

Výstava starých šamorínskych fotografií

Exkluzívne, jedinečné podujatie. V šamorínskom Mestskom kultúrnom stredisku otvorili výstavu, vďaka ktorej sa vrátime aj do 19. storočia. Na výstave, ktorá je otvorená do 20. apríla, návštevníci nájdu fotografie o Šamoríne väčšinou zo 60-ich a 70-ich rokov minulého storočia....
- Správa •
01. apr 2016.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa apríla 2016 o 15.30 hod. v zasadačke DHZ v Šamoríne. Program: Otvorenie Správa nezávislého audítora o overen...
- Aktuality • Správa •
31. mar 2016.

Námestie Svätého Štefana bude krajšie

Námestie Svätého najbližších týždňoch sa začne na námestí Svätého Štefana s rekultiváciou zelene. ,,Z okolia sochy Svätého Štefana bude odstránená súčasná zeleň, ktorá bude nahradená novou. Námestie pred Mestským kultúrnym domom bude otvorenejšie, vďaka čomu samotná socha bude...
- Aktuality • Správa •
29. mar 2016.

Platené parkovanie: navrhnutý cenník

Ako sme už informovali, mesta Šamorín plánuje od 1. mája zaviesť v určitých častiach mesta platené parkovanie. Prinášame vám navrhnutý cenník parkovania. Je to iba návrh, konečná podoba cien bude známa po aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa návrhu hodina...
- Aktuality • Správa •
24. mar 2016.

Platené parkovanie: viac možností

Podľa predbežného plánu mesto Šamorín chce v prvej polovici roku 2016 zaviesť v niektorých oblastiach mesta platené parkovanie. Odborné komisie a odborníci aj v týchto dňoch horúčkovito robia, aby pripravili plány, ktoré budú zaradené do programu aprílového zasadnutia mestského...
- Aktuality • Správa •
21. mar 2016.

Finančná podpora pre Ain Karim z Gheorgheni

Delegácia nášho mesta navštívila v decembri naše rumunské partnerské mesto Gheorgheni, kde sa rámci Dní svätého Mikuláša zúčastnila súťaže vo varení zabíjačkových špecialít. Každé družstvo malo na svojom stolíku malú krabicu, kde mohli návštevníci umiestniť svoju finančnú...
- Aktuality • Správa •
19. mar 2016.

Mestská polícia: rozdelenie obvodov

Z dôvodu priblíženia Mestskej polície Šamorín priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti, zvýšenia bezpečnostnej situácie a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov Mestskej polície boli v rámci územia mesta Šamorín vytvorené šty...
- Správa •
11. mar 2016.

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam    m i m o r i a d n e   zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 14. 03.2016  o 17.00 hod. v zasadačke mestského úradu. Program:  1) Otvorenie 2) Návrh na...
- Aktuality • Správa •
09. mar 2016.

V pláne je aj výstavba parkovacieho domu – aktualizované

Dopravná situácia v našom meste je kritická. Zápchy sú každodennou skutočnosťou, ťažko sa nájdu voľné parkovacie miesta. Kvôli preplnenému mestu je doprava veľmi nebezpečná, je veľa nesprávne parkovacích áut, ovzdušie je ešte viac znečistené. O jednom z najvážnejších problémov...
- Aktuality • Správa •
07. mar 2016.

Výmena ide podľa plánu

Ako sme informovali mesto Šamorín sa pustilo do výmeny strechy základnej školy Mateja Bela. Práce idú podľa harmonogramu. Bola už odstránené staré eternitové prístrešie, v súčasnosti sa robí na príprave novej strechy. Práce by mali byť dokončené do konca marca.
- Aktuality • Správa •
04. mar 2016.

Voľby 2016, rozdelenie okrskov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.  Volebný okrsok č. 1 Volebná miestnosť: Materská škola, Gazdovský rad 41/37, 931 01 Šamorín Gazdovský rad     č. orientačné     1 – 71,  2 – 58, súp. číslo 1998 Volebný okrsok č. 2...
- Správa • volby2016 •
02. mar 2016.

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá vo-ličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku...
609 nájdených