Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
27. mar 2017.

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
16. mar 2017.

Zápis do nultého a prvého ročníka ZŠ Mateja Bela Šamorín

Zápis do 0. a 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch: streda 5.apríla – piatok 7. apríla 2017 od 15:00 h do 18:00 h  a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 h do 12:00 h. Prineste so sebou rodný list dieťaťa a finančnú hotovosť 15 € na zaplatenie predlohových a...
2 nájdených