Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 738/2020 Lokalita: Kasárenská ulica, parc. č.: 33/1  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 12.02.2020 Žiadateľ: MVDr. Pavol Seman...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 616/2020 Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 2642/18  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 31.01.2020 Žiadateľ: Ján Pipicz,...
531 nájdených