Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Cestovné poriadky prímestských autobusov môžeme pripomienkovať do 29. októbra

02. okt 2017.

Na základe Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. pripravuje rámcové návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke www.idsbk.sk. Tieto cestovné poriadky budú v rámci možností rešpektovať zásady pravidelnej taktovej dopravy a budú v maximálnej miere nadväzovať na vlaky. Nakoľko aj naše mesto bolo oslovené v súvislosti s pripomienkovaním Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja a súčasných cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy, Mestský úrad v Šamoríne žiada občanov mesta, aby svoje prípadné návrhy, pripomienky podali písomne na MsÚ alebo zaslali na e-mailovú adresu info@samorin.sk  do 29. októbra 2017.

Ilustračný záber: imhd.sk