Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
  • Zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda

    Download (PDF, 1.85MB)