Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Civilné organizácie zahájili verejnú zbierku na pamätník vysťahovaným

06. sep 2017.

Civilné organizácie Via Nova ICS, Vest Music & Culture PT, OZ Hlas Šamorína – Somorja Hangja Polgári Társulás, základná organizácia Csemadoku v Šamoríne a OZ Maďarský občiansky spolok – Magyar Polgári Kör zahájili verejnú zbierku na postavenie pamätníka vysťahovaným a odvlečeným občanom nášho mesta po druhej svetovej vojne. Autorom pamätníka, ktorá má byť umiestnený na rozlohe 3 x 5 m na území rímskokatolíckej farnosti, bude sochár György Lipcsey, nositeľ Munkácsyho ceny. Kompozícia by mala byť imitáciou dobovej železničnej stanice s kandelábrom, lavicou, pamätnou tabuľou a niekoľkými kufríkmi vytesanými z kameňa, ktoré majú symbolizovať batožinu vysťahovaných. Pri pamätníku bude umiestnená časová schránka obsahujúca dobové dokumenty a mená tých, ktorí prispejú do zbierky sumou minimálne 10 €. V prípade finančného príspevku presahujúceho sumu 500 € bude meno darcu alebo názov organizácie, firmy vytesané do skaly umiestnenej pri pamätníku.
Civilné organizácie prijímajú finančné príspevky na č. ú. SK81 5200 0000 0000 1743 4542.

Zdroj a foto: somorjai.sk