Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Členovia okrskových volebných komisií zložili sľub

06. okt 2017.

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) v roku 2017 sa dnes o 18:00 hod. uskutočnilo prvé zasadnutie členov okrskových volebných komisií v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne. Zúčastnených privítal Gabriel Bárdos, primátor mesta Šamorín, ktorý oboznámil budúcich členov komisií s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Počas zasadnutia kandidáti zložili sľub a zvolili predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií. V našom meste je zriadených deväť okrskových volebných komisií. V týchto dňoch prebieha doručenie oznámení voličom o čase a mieste konania volieb.