Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2459 nájdených

248/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín)

Dátum08. aug 2017.
PartnerRímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín

246/2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Dátum23. júla 2017.
PartnerZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

245/2017 Zmluva o dielo (HI - TECH ELEKTRO s.r.o.)

Dátum11. aug 2017.
PartnerHI - TECH ELEKTRO s.r.o.

244/2017 Zmluva o dielo (MEIXNER – KALINA s.r.o.)

Dátum27. júla 2017.
PartnerMEIXNER – KALINA s.r.o.

243/2017 Zmluva o akceptácii platobných kariet (VÚB Banka )

Dátum17. júla 2017.
PartnerVÚB Banka

242/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (BD Services, s. r. o.)

Dátum15. aug 2017.
PartnerBD Services, s. r. o.

240/2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (BALA park, s.r.o.)

Dátum17. júla 2017.
PartnerBALA park, s.r.o.

239/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Méry János)

Dátum17. júla 2017.
PartnerMéry János

238/2017 Kúpna zmluva (Gabriel Ozogány)

Dátum17. júla 2017.
PartnerGabriel Ozogány

237/2017 Zmluva o nájme bytu (Ján Szegény)

Dátum17. júla 2017.
PartnerJán Szegény

2459 nájdených