Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
2586 nájdených

14/2018 Zmluva o nájme časti pozemku (Pollák Adrian)

Dátum31. jan 2018.
PartnerPollák Adrian

12/2018 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (Quality Schools International)

Dátum26. jan 2018.
PartnerQuality Schools International

6/2018 Splátkový kalendár (JUDr. Ladislav Bohunický)

Dátum15. jan 2018.
PartnerJUDr. Ladislav Bohunický

5/2018 Zmluva o nájme bytu (Erik Szelepcsényi)

Dátum10. jan 2018.
PartnerErik Szelepcsényi

4/2018 Zmluva o nájme bytu (Mária Kohútová)

Dátum10. jan 2018.
PartnerMária Kohútová

4/2018 Zmluva o nájme bytu (Mária Kohútová)

Dátum18. jan 2018.
PartnerMária Kohútová

2586 nájdených