Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2530 nájdených

312/2017 Kúpna zmluva (Bánska Oľga rod. Cinkošová)

Dátum26. okt 2017.
PartnerBánska Oľga rod. Cinkošová

310/2017 Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (BALA park, s.r.o.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerBALA park, s.r.o.

309/2017 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom (Zberné suroviny Žilina a.s.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerZberné suroviny Žilina a.s.

308/2017 SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (Egomotion s.r.o.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerEgomotion s.r.o.

307/2017 Kúpna zmluva (Jozef Szabados)

Dátum08. okt 2017.
PartnerJozef Szabados

306/2017 Kúpna zmluva (Mgr. Szabados Imrich)

Dátum08. okt 2017.
PartnerMgr. Szabados Imrich

305/2017 Zmluva o reklame (Professionalnej register s.r.o.)

Dátum08. okt 2017.
PartnerProfessionalnej register s.r.o.

304/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Margita Göndörová)

Dátum08. okt 2017.
PartnerMargita Göndörová

303/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Jozef Marič)

Dátum08. okt 2017.
PartnerJozef Marič

302/2017 Nájomná zmluva (CZ SLOVAKIA, a.s.)

Dátum08. okt 2017.
PartnerCZ SLOVAKIA, a.s.

301/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Zápasnícky klub "GLADIÁTOR" Šamorín)

Dátum05. okt 2017.
PartnerZápasnícky klub "GLADIÁTOR" Šamorín

300/2017 Darovacia zmluva (Jókaiho nadácia)

Dátum06. okt 2017.
PartnerJókaiho nadácia

2530 nájdených