Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2326 nájdených

100/2017 Dodatok k nájomnej zmluve (ARTON spol. s r.o.)

Dátum03. apr 2017.
PartnerARTON spol. s r.o.

99/2017 Kúpna zmluva (Bálint Botló)

Dátum03. apr 2017.
PartnerBálint Botló

98/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Eva Ravaszová)

Dátum03. apr 2017.
PartnerEva Ravaszová

97/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Gálová Elena)

Dátum03. apr 2017.
PartnerGálová Elena

96/2017 Zmluva o nájme pozemku (Roland Kovács)

Dátum03. apr 2017.
PartnerRoland Kovács

95/2017 Zmluva o nájme pozemku (Mgr. Natália Matanin)

Dátum03. apr 2017.
PartnerMgr. Natália Matanin

93/2017 Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb (Lívia Solymos)

Dátum26. mar 2017.
PartnerLívia Solymos

92/2017 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA (Beko Tibor)

Dátum26. mar 2017.
PartnerBeko Tibor

91/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR)

Dátum26. mar 2017.
PartnerMinisterstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

90/2017 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov (MsKS Šamorín)

Dátum26. mar 2017.
PartnerMsKS Šamorín

2326 nájdených