Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2389 nájdených

166/2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (Západoslovenská distribučná a.s.)

Dátum04. mája 2017.
PartnerZápadoslovenská distribučná a.s.

165/2017 Dodatok k nájomnej zmluve (Mária Gálová rod. Duduczová)

Dátum04. mája 2017.
PartnerMária Gálová rod. Duduczová

164/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Futbalový klub Šamorín - Hamuliakovo)

Dátum04. mája 2017.
PartnerFutbalový klub Šamorín - Hamuliakovo

163/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO CSEMADOK, Šamorín)

Dátum03. mája 2017.
PartnerZO CSEMADOK, Šamorín

162/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Kajak Canoe Klub Šamorín)

Dátum03. mája 2017.
PartnerKajak Canoe Klub Šamorín

161/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Kultúrna brigáda – Šamorín (KBŠ))

Dátum03. mája 2017.
PartnerKultúrna brigáda – Šamorín (KBŠ)

160/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Kultúrna brigáda – Šamorín (KBŠ))

Dátum03. mája 2017.
PartnerKultúrna brigáda – Šamorín (KBŠ)

159/2017 Kúpna zmluva (AREA Šamorín s.r.o.)

Dátum02. mája 2017.
PartnerAREA Šamorín s.r.o.

158/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Ing. Eva Mayerová Eving)

Dátum01. mája 2017.
PartnerIng. Eva Mayerová Eving

157/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Občianske združenie DUNARTCOM)

Dátum01. mája 2017.
PartnerObčianske združenie DUNARTCOM

156/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Sancta Maria Šamorín)

Dátum01. mája 2017.
PartnerSancta Maria Šamorín

155/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Občianske združenie Ain Karim)

Dátum01. mája 2017.
PartnerObčianske združenie Ain Karim

2389 nájdených