Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2459 nájdených

236/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Jankó Csáder Brigita)

Dátum05. júla 2017.
PartnerJankó Csáder Brigita

235/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO CSEMADOK, Šamorín)

Dátum05. júla 2017.
PartnerZO CSEMADOK, Šamorín

234/2017 Zmluva o nájme bytu (Michal Vass)

Dátum27. júna 2017.
PartnerMichal Vass

233/2017 Zmluva o nájme bytu (Csaba Litresics)

Dátum27. júna 2017.
PartnerCsaba Litresics

232/2017 Zmluva o nájme bytu (Attila Borbáš)

Dátum27. júna 2017.
PartnerAttila Borbáš

231/2017 Kúpna zmluva (Mezey Ladislav)

Dátum27. júna 2017.
PartnerMezey Ladislav

230/2017 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (Oľga Bartalošová rod. Kovácsová)

Dátum27. júna 2017.
PartnerOľga Bartalošová rod. Kovácsová

229/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru)

Dátum21. júna 2017.
PartnerSpoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru

228/2017 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní podperných bodov (Elvíra Vargová)

Dátum21. júna 2017.
PartnerElvíra Vargová

227/2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (ZSE a.s.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerZSE a.s.

226/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Hendyhelp – Šamorín o.z.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerHendyhelp – Šamorín o.z.

225/2017 Zmluva o nájme bytu (Jarmila Nagyová)

Dátum21. júna 2017.
PartnerJarmila Nagyová

2459 nájdených