Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2427 nájdených

204/2017 Zmluva o nájme bytu (Mgr. Denisa Kubincová)

Dátum30. mája 2017.
PartnerMgr. Denisa Kubincová

203/2017 Zmluva o nájme bytu (Mária Polláková)

Dátum30. mája 2017.
PartnerMária Polláková

202/2017 Zmluva o nájme bytu (Erika Brandová)

Dátum30. mája 2017.
PartnerErika Brandová

201/2017 Zmluva o nájme bytu (Štefan Németh)

Dátum30. mája 2017.
PartnerŠtefan Németh

200/2017 Zmluva o nájme bytu (Tibor Czvedler)

Dátum30. mája 2017.
PartnerTibor Czvedler

198/2017 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (GUARANTY SERVICE s.r.o.)

Dátum30. mája 2017.
PartnerGUARANTY SERVICE s.r.o.

197/2017 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (Alena Oravcová - ALORA)

Dátum30. mája 2017.
PartnerAlena Oravcová - ALORA

196/2017 Kúpna zmluva (László Pék)

Dátum30. mája 2017.
PartnerLászló Pék

195/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán)

Dátum26. mája 2017.
PartnerZdruženie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán

194/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Rodičovské združenie základnej školy Mateja Bela)

Dátum26. mája 2017.
PartnerRodičovské združenie základnej školy Mateja Bela

193/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Patonyi tamás)

Dátum05. júna 2017.
PartnerPatonyi tamás

2427 nájdených