Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2459 nájdených

224/2017 Zmluva o nájme bytu (Koloman Pék)

Dátum21. júna 2017.
PartnerKoloman Pék

223/2017 Zmluva o nájme bytu (Gabriel Boráros)

Dátum21. júna 2017.
PartnerGabriel Boráros

222/2017 Dodatok k nájomnej zmluve (Donau farm Kalná s.r.o.)

Dátum27. júna 2017.
PartnerDonau farm Kalná s.r.o.

221/2017 Zmluva o dielo (Empemont Slovakia s.r.o.)

Dátum21. júna 2017.
PartnerEmpemont Slovakia s.r.o.

220/2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (Západoslovenská distribučná a.s.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerZápadoslovenská distribučná a.s.

219/2017 Zmluva o umožnení oddeleného zberu elektroodpadu (ASEKOL SK s.r.o.)

Dátum21. júna 2017.
PartnerASEKOL SK s.r.o.

218/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO Csemadok Šamorín)

Dátum05. júna 2017.
PartnerZO Csemadok Šamorín

217/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR (Dobrovoľná požiarna ochrana)

Dátum05. júna 2017.
PartnerDobrovoľná požiarna ochrana

216/2017 Špecifikácia služby Voice (Slovanet)

Dátum05. júna 2017.
PartnerSlovanet

215/2017 Špecifikácia služby Internet (Slovanet)

Dátum05. júna 2017.
PartnerSlovanet

214/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Méry János)

Dátum12. júna 2017.
PartnerMéry János

213/2017 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (Boni Fructi, spol. s r.o.)

Dátum05. júna 2017.
PartnerBoni Fructi, spol. s r.o.

2459 nájdených