Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2326 nájdených

88/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Kajak Canoe Klub Šamorín)

Dátum26. mar 2017.
PartnerKajak Canoe Klub Šamorín

86/2017 Zmluva o dielo (Tibor Őry)

Dátum16. mar 2017.
PartnerTibor Őry

84/2017 Zmluva o nájme bytu (Alex Štrückmüller)

Dátum14. mar 2017.
PartnerAlex Štrückmüller

83/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Valéria Somogyiová)

Dátum14. mar 2017.
PartnerValéria Somogyiová

82/2017 Zmluva o nájme časti pozemku (Edita Bábiová)

Dátum14. mar 2017.
PartnerEdita Bábiová

81/2017 Zmluva o nájme pozemku (Jozef Kovács)

Dátum14. mar 2017.
PartnerJozef Kovács

80/2017 Zmluva o nájme pozemku (Janka Méryová)

Dátum14. mar 2017.
PartnerJanka Méryová

79/2017 Dodatok k zmluve (Tenisový Klub ŠTK Šamorín)

Dátum14. mar 2017.
PartnerTenisový Klub ŠTK Šamorín

78/2017 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (TERNO real estate s.r.o.)

Dátum14. mar 2017.
PartnerTERNO real estate s.r.o.

2326 nájdených