Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2530 nájdených

299/2017 Zmluva o nájme bytu (Tibor Mezzei)

Dátum02. okt 2017.
PartnerTibor Mezzei

298/2017 Zmluva o nájme bytu (Ladislav Horváth)

Dátum02. okt 2017.
PartnerLadislav Horváth

297/2017 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní stravovania (Detské centrum NEŽNÁ NÁRUČ)

Dátum02. okt 2017.
PartnerDetské centrum NEŽNÁ NÁRUČ

296/2017 Nájomná zmluva (E-Star s.r.o.)

Dátum02. okt 2017.
PartnerE-Star s.r.o.

295/2017 Nájomná zmluva (Športový futbalový klub Kalinkovo)

Dátum25. sep 2017.
PartnerŠportový futbalový klub Kalinkovo

294/2017 Dodatok k zmluve (Železnice Slovenskej republiky)

Dátum25. sep 2017.
PartnerŽeleznice Slovenskej republiky

293/2017 Zmluva o nájme bytu (Imrich Štifter)

Dátum25. sep 2017.
PartnerImrich Štifter

292/2017 Zmluva o nájme bytu (Marcela Pörgeová)

Dátum25. sep 2017.
PartnerMarcela Pörgeová

291/2017 Zmluva o nájme bytu (Valéria Karčovičová)

Dátum25. sep 2017.
PartnerValéria Karčovičová

290/2017 Zmluva o nájme bytu (Eva Hinterschusterová)

Dátum25. sep 2017.
PartnerEva Hinterschusterová

289/2017 Zmluva o nájme bytu (Ladislav Danis)

Dátum25. sep 2017.
PartnerLadislav Danis

288/2017 Zmluva o dielo (Gaarp Media s.r.o.)

Dátum25. sep 2017.
PartnerGaarp Media s.r.o.

2530 nájdených