Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2427 nájdených

192/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Gergely Forgách)

Dátum26. mája 2017.
PartnerGergely Forgách

191/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Hudobné fórum DUOLA)

Dátum24. mája 2017.
PartnerHudobné fórum DUOLA

190/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola)

Dátum22. mája 2017.
PartnerŠpeciálna základná škola – Speciális Alapiskola

189/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Súkromná hotelová akadémia SD Jednota)

Dátum22. mája 2017.
PartnerSúkromná hotelová akadémia SD Jednota

188/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Súkromná SOŠ SD Jednota)

Dátum22. mája 2017.
PartnerSúkromná SOŠ SD Jednota

187/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (ZMRŠ pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM)

Dátum22. mája 2017.
PartnerZMRŠ pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM

186/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Rodičovské združenie pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika)

Dátum22. mája 2017.
PartnerRodičovské združenie pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika

185/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Šefana - Németha – Šamorínskeho)

Dátum22. mája 2017.
PartnerRodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Šefana - Németha – Šamorínskeho

184/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín - Mliečno)

Dátum22. mája 2017.
PartnerZdruženie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín - Mliečno

183/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Rodičovské združenie maďarských rodičov na Slovensku ZO pri Základnej škole M. Korvína s vyučovacím jazykom maďarským)

Dátum22. mája 2017.
PartnerRodičovské združenie maďarských rodičov na Slovensku ZO pri Základnej škole M. Korvína s vyučovacím jazykom maďarským

182/2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2017 (Rodičovské združenie Základnej školy Mateja Bela)

Dátum22. mája 2017.
PartnerRodičovské združenie Základnej školy Mateja Bela

181/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO CSEMADOK, Mliečno)

Dátum22. mája 2017.
PartnerZO CSEMADOK, Mliečno

2427 nájdených