Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
4 nájdených

4/2016 Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Dátum02. nov 2016.
PartnerSlovenská sporiteľňa a.s.

3/2016 Dodatok k zmluve o zriadení záložného práva a mandátnej zmluve (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Dátum20. júna 2016.
PartnerSlovenská sporiteľňa a.s.

2/2016 Kúpna zmluva (City Parking Group s.r.o.)

Dátum31. mája 2016.
PartnerCity Parking Group s.r.o.

4 nájdených