Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

CVČ Kukkónia otvára množstvo krúžkov a dielní

05. sep 2017.

Centrum voľného času Kukkónia v Šamoríne otvára aj v školskom roku 2017/18 množstvo záujmových a športových krúžkov, ako aj tvorivých dielní. Žiaci sa môžu zapísať do nasledovných:
hrnčiarstvo – tvorivé dielne
gastronomické tajomstvá, varenie, pečenie
stolný tenis
herbárium
futbal
basketbal
zápasenie
formovanie postavy cvičením
„Cérnakuckó“ – vyšívanie, ručné práce, dekorácie
Spevokol Pacsirta s hudobným sprievodom (syntetizátor)
Simi Dance – moderný tanec
slovensko-maďarská, maďarsko-slovenská konverzácia
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
anglický jazyk
šachový krúžok
biliard

Bližšie informácie:
Centrum voľného času Kukkónia
Šamorín, Gazdovský rad 41/37/A
Tel.: 031-552 78 21

CVČ Kukkónia prijíma vzdelávacie poukazy.

Foto, zdroj: facebookovská stránka CVČ Kukkónia