Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Deň mesta Šamorín – už po štvrtýkrát

14. mar 2019.

Kráľ Žigmund v roku 1405 daroval Šamorínu privilégia slobodného kráľovského mesta. Na pamiatku tejto založila samospráva nášho mesta Ceny mesta Šamorín, ktoré sa od 2016 odovzdávajú v každom roku v apríli. Slávnostné odovzdanie ocenení ku Dňu mesta Šamorín sa v tomto roku uskutoční 28. apríla o 16:00 hod. v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.
Ceny mesta Šamorín udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a organizáciám, ktoré sa svojou prácou do značnej miery pričinili o rozvoj mesta. Obyvatelia Šamorína, ako aj zástupcovia občianskych združení a inštitúcií mohli predložiť nominácie do 10. marca 2019.
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Deň mesta Šamorín budú odovzdané ceny v týchto kategóriách:
Cena PRO URBE sa udeľuje za vynikajúce tvorivé́ a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí́, ako aj za činnosť̌ osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.
Cena PRO CULTURA sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.
Cena PRO HUMANA sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.
Cena PRO CIVIS sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.
Cena PRO HONORIS sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.
Cena PRO FUTURA sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Samospráva mesta Šamorín aj touto cestou Vás srdečne pozýva na Deň mesta Šamorín, ktorý bude sprevádzaný pestrým kultúrnym programom.