Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Deň otvorených dverí na hotelovej akadémii

2020. feb. 27

Na Súkromnej strednej  odbornej škole a Hotelovej  akadémii SD Jednota v Šamoríne sa 27.februára 2020 koná aj tohto roku Informačný deň v rámci ktorého žiaci základných škôl zo Šamorína i širokého okolia sa môžu v tento deň  zoznámiť s možnosťami ďalšieho  štúdia, taktiež s formou  duálneho vzdelávania na tejto škole. Popri spoznávaní výchovných a vzdelávacích programov tejto inštitúcie sa záujemci zoznámia aj formami  praktického vyučovania ako aj úspechmi dosiahnutými touto školou tak doma ako i v zahraničí.