Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Deťom záleží na životnom prostredí

2020. jan. 23

Divadelná sála mestského kultúrneho strediska bola počas otvorenia 46. ročníka festivalu Ekotopfilm – Envirofilm zaplnená do posledného miesta. Na stoličky si ako prví sadli žiaci prvého stupňa Základnej školy Mateja Bela, aby sa konfrontovali s tým, v akom stave je naša planéta. Okrem organizátorov festivalu sa prítomným prihovoril aj primátor Csaba Orosz, ktorý deti vyzval, aby sa nechali inšpirovať filmami, keďže jednou z hlavných výziev súčasnosti je ochrana životného prostredia.
V doobedňajších programových blokoch deti videli environmentálne animované filmy, napríklad o dažďových pralesoch v Borneu či o odpade v oceánoch. Medzi predstaveniami o týchto témach aj diskutovali, keď odpovedali na otázky moderátora. Bolo až prekvapujúce, do akej miery sú deti informované a odhodlané veci meniť.
Festival bude pokračovať o 16.00 hod. premietaním filmov pre verejnosť, ktoré budú hovoriť aj o šanciach vlkov za polárnym kruhom, udržateľnom stravovaní, úlohe včiel, boji mladej ekologickej aktivistky Riikky Karppinen z Laponska a mnohých ďalších témach.
Detailný program filmového festivalu nájdete tu.
Vstup na podujatie je bezplatný.