Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

DHZ Šamorín a Mliečno získali dotáciu vo výške 60 tisíc eur

13. feb 2018.

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín má už za sebou niekoľko úspešných projektov. V týchto dňoch bolo doručené na Mestský úrad v Šamoríne rozhodnutie o pridelení ďalších dotácií v celkovej výške 2 x 30 tisíc €, o ktoré sa DHZ v Šamoríne a Mliečne v spolupráci s ekonomickým odborom MsÚ uchádzali úspešne. Finančné prostriedky budú pridelené z fondov Ministerstva vnútra SR. Vďaka nim môže byť čoskoro zahájená výstavba dvojgaráže pre hasičskú techniku v Šamoríne a prístavba skladových priestorov v mestskej časti Mliečno.
„Mesto získalo v roku 2010 na rekonštrukciu a nadstavbu hasičskej zbrojnice v Šamoríne dotáciu z Regionálneho operačného programu, časť Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  – informoval Ľudovít Ürge, veliteľ DHZ Šamorín a člen mestského zastupiteľstva –, z ktorej bola hasičská zbrojnica zrekonštruovaná a rozšírená. Ohľadom na objem poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie nebolo možné rozšíriť garážové kapacity. Krátko po rekonštrukcii zbrojnice však pribudla ďalšia hasičská technika a nastal problém s garážovaním. V roku 2017 po zmene zákona vznikla možnosť znova získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a prístavbu HZ, v marci toho istého roku podalo mesto stručnú žiadosť, v ktorom bolo treba opísať, na čo bude mesto žiadať finančné prostriedky. Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu dvojgaráže k hasičskej zbrojnice v Šamoríne, následne v júli 2017 bola vyhlásená výzva a v auguste 2017 boli podané žiadosti na dotácie pre DHZ Šamorín a Mliečno. Tieto obidve žiadosti boli schválené v januári tohto roka.“
Mesto v uplynulých ôsmich rokoch získalo nasledovné dotácie na požiarnu ochranu:
– 2010 – dotácia na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice z Regionálneho operačného programu -Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb,
– 2012 dotácia na nákup záchranného člna a ďalšej výbavy v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou s názvom „Šamorín – Uherský Brod: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc“,
– 2018 – dotácie na prístavbu dvojgaráže v hasičskej zbrojnici v Šamoríne,
– 2018 – dotácia na prístavbu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Mliečne.

Zdroj a foto: DHZ Šamorín