Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

DHZ Šamorín má za sebou 145. rokov svojej existencie

05. feb 2019.

Minulú sobotu, 2. februára 2019 sa uskutočnila v poradí už 145. výročná členská schôdza najstaršieho spoločenského združenia nášho mesta – Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín.
Výročná členská schôdza bola zahájená vystúpením dychového orchestra DHZ a žiackeho dychového orchestra pri DHZ, ktorý bol založený v novembri 2018 pod vedením Zsuzsanny Bazsó Horváth. Ľudovít Ürge, veliteľ DHZ Šamorín vo svojom referáte zhrnul výsledky minulého roka – okrem iného uviedol, že členovia DHZ Šamorín sa vlani zúčastnili 58-ich nasadení, mali 135 pohotovostných a 34 asistenčných služieb v rozsahu vyše 2000 pracovných hodín. Zbor má v súčasnosti 102 aktívnych dospelých členov, do jeho práce sa zapája aj 25 žiakov a študentov.
Počas výročnej členskej schôdze udelil DHZ Šamorín Gabrielovi Bárdosovi, bývalému primátorovi nášho mesta za vyše dvadsať ročnú prosperujúcu spoluprácu cenu „Za rozvoj požiarnej ochrany Mesta Šamorín“.
Podujatie si uctil svojou prítomnosťou aj Pavol Ceľuch, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ing. Zoltán Tánczos, viceprezident DPO SR, viceprimátor nášho mesta Gábor Veres, ako aj zástupcovia spriatelených dobrovoľných hasičských zborov Bősárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Maďarsko) a Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod (ČR) a predstavitelia profesionálnych a dobrovoľných hasičských zborov okolitých miest a obcí. Viceprimátor Gábor Veres, Jenő Czajlik, predseda Dobrovoľného požiarneho zboru SR a tajomník Územnej organizácie DPO SR, István Lelkes, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Dunajskej Strede a Imre Farkas, čestný predseda DHZ Šamorín vo svojich príhovoroch sa poďakovali našim dobrovoľným hasičom za ich prácu a obetavosť.