Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Do konca septembra môžete požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu

03. júla 2019.

Piate kolo s možnosťou žiadať o príspevok na zateplenie rodinných domov starších ako 10 rokov až do výšky 8.800 €, bolo spustené 17. júna a potrvá do 30. septembra 2019.
Žiadosti treba podať elektronicky po registrácii na webovej stránke energieprevas.sk a to čím skôr, pretože po zaevidovaní prvých 500 žiadostí bude piate kolo uzavreté. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia príspevkov môžete získať na vyššie uvedenej webovej stránke, v prílohe nášho článku nájdete náležité tlačivá a infomateriál.
Niekoľko dôležitých informácií:
– dotácie na zateplenie sa budú priznávať aj pri prácach začatých v priebehu roka 2015,
– podporení budú iba majitelia – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska), ktorých rodinný dom, nachádzajúci sa na území SR, má podlahovú plochu max. 150 m² (jednopodlažný RD), resp. 300 m² (viacpodlažný RD),
– RD bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred jeho zateplením,
– RD sa využíva len na bývanie, čiže nie je sídlom firmy, resp. miestom podnikania fyzickej osoby.
Dôležitou podmienkou je, aby sa samotné zatepľovanie uskutočnilo v súlade s požiadavkami technickej normy STN 73 0540‑2 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky. Z toho vyplýva, že nie je potrebné zatepľovať všetky stavebné konštrukcie, ak aj tie neobnovené/nevymenené spĺňajú aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.
Novinkou 5. kola je, že zatepľovacie práce môže vykonať aj firma, ktorá nedisponuje so zvláštnym povolením pre túto činnosť. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná projektantom, na tento účel poskytne štát príspevok do výšky 800 €. Samotné zateplenie dotuje štát do výšky 40% oprávnených a uhradených nákladov, pričom projekt môže byť dotovaný max. do 8000 €.

Letöltés (PDF, 558KB)


Letöltés (PDF, 338KB)


Letöltés (PDF, 286KB)


Letöltés (PDF, 1.17MB)


Letöltés (PDF, 174KB)


Letöltés (PDF, 198KB)


Letöltés (PDF, 114KB)


Letöltés (PDF, 120KB)


Letöltés (PDF, 118KB)


Letöltés (PDF, 198KB)


Letöltés (PDF, 417KB)


Letöltés (PDF, 140KB)


Letöltés (PDF, 133KB)

Zdroj: energieprevas.sk
Ilustračný záber: modrastrecha.sk