Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Adventný zborový koncert

10. dec 2007.

Event Details


Dátum: 2007-12-15
Miesto konania: v kostole Nanebovzatia Panny Márie
Organizátor: Zmiešaný zbor HÍD
Spoluorganizátori: Csemadok

Zmiešaný spevácky zbor HÍD MO Csemadoku
a Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne,
pod záštitou primátora Mesta Šamorín
Vás srdečne pozýva spolu aj s Vašimi blízkymi na

Adventný zborový koncert
ktorý sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie
15. decembra 2007 (v sobotu) od 19.00 hod.

Účinkujú:
Mládeľnícky zbor Samaria, Šamorín
zbormajsterka: Katalin Bándy
doprovod: Anna Ruc, Marta Braunsteinerová

Zbor Sancta Maria, Šamorín
zbormajsterky: M. Galbáčová, I. Galbáčová

Zbor Sv. Cecílie z Mosonu
(Maďarsko)
zbormajsterka: Horváth Győzőné

Zmiešaný spevácky zbor HÍD
zbormajsterka: Anna Hecht
doprovod: Erika Domsitz