Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Vianočné predstavenie – Écsi Gyöngyi

27. nov 2017.

Vianočné predstavenie Gyöngyi Écsi pre materské školy s výchovno-vyučovacím jazykom maďarským.