Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Fakľovým sprievodom si pripomenieme aradských martýrov

04. okt 2019.

Aradských martýrov, ktorí boli popravení po potlačení maďarskej revolúcie v meruôsmych rokoch, si pripomenieme v nedeľu, 6. októbra o 18.00 hod. v reformovanom kostole. Hlavným rečníkom na spomienke spojenej s fakľovým sprievodom bude farár reformovanej cirkvi v Šamoríne András György. Podujatie spoluorganizujú miestna organizácia Csemadoku, mládežnícka skupina Via Nova a miestne cirkevné zbory reformovanej, evanjelickej a katolíckej cirkvi.