Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Fotovýstava troch generácií

2020. jan. 20

Výstava fotografií Rudolfa Pussa, Tibora Pussa, Petra Pussa a Richarda Pussa bola v piatok, 17. januára 2020, otvorená vo Výstavnej sále Istvána Tallósa-Prohászku v Mestskom kultúrnom stredisku.
Expozíciu otvorila Erika Forgách, ktorá predstavila diela vystavovateľov a ich doterajšie výsledky. Ako zaznelo, Pussovci sa so svojimi fotografiami pravidelne prihlasujú do súťaží, najmladší člen dynastie, Rudolf, je úspešný aj ako amatérsky filmár. Následne sa prítomným prihovoril fotograf Gábor Gibbó Kiss, ktorý poukázal na to, že vystavené fotografie nie sú amatérske, ide o vopred premyslené zábery presiaknuté vášňou, ktoré nás pozývajú na akési cestovanie časom a priestorom.
Na vernisáži vystúpil učiteľ hry na gitare v miestnej základnej umeleckej škole Ferenc Kósa.
Výstava je v MsKS prístupná do 5. februára v pracovné dni od 8.00 hod. do 20.00 hod.