Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Hlasujme na materskú školu na Veternej ulici!

09. mar 2017.

Materská škola na Veternej ulica úspešne zvládla prvé kolo súťaže  ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Hodnotiaca komisia, ktorá si vyberala zo 404 prihlásených, zaradila projekt šamorínskej škôlky s názvom ,,Zdravé deti – zdravá budúcnosť“ medzi tri najlepšie v regióne a postúpila do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.
Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco v našom regióne, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu jari a leta 2017.

V krátkosti o projekte ,,Zdravé deti – zdravá budúcnosť“:

,,Chceme vybudovať edukačný tréning pre 115 deti, kde by sme deťom na výlete v Jelke pri vodnom mlyne ukázali tradičné obilie a prípravu tradičnej múky, z ktorej múky v spolupráci s babičkami v škôlke pripravíme tradičné múčne jedná, ktoré boli základom stravovania starších ľudí. Na túto aktivitu by sme chceli nadviazať viac prednášok pre detí ako aj pre rodičov s odborníčkou na tému zdravý životný štýl a zdravé stravovanie,“ píše sa v projekte Materskej školy na Veternej.