Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Erdő- és mezőtüzekre figyelmeztet a Tűzoltóság

10. Már 2017.

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva, a szeles időjárás beköszöntével a Tűzoltóság ismét a tűzesetek keletkezésének tipikus okaira hívja fel a lakosság és a vállalkozói szubjektumok figyelmét.

A tavaszi időszak hosszan tartó, szárazabb és meleg időszakaiban a lakosoknak tilos dohányozni vagy nyílt lángot használni a fokozottan tűzveszélyes helyeken, füves, bokros és fás növényzetet égetni, illetve tüzet rakni olyan helyeken, ahol az könnyen szétterjedhet.

Amennyiben a fahulladék más módon nem hasznosítható, és szabad téren kerül elégetésre, főként arra kell ügyelni, hogy a tűzrakó hely környékét megtisztítsák a gyúlékony anyagoktól. A fahulladékot csak szélcsendes időben és kis adagokban szabad égetni, az égetés helyét az égetés alatt és annak befejezését követően ellenőrizni kell, valamint biztosítani kell víztartalékot és a szükséges szerszámokat, és az égetés befejeztével a tűzrakó helyet megfelelő mennyiségű vízzel kell megöntözni.

A jogi személyeknek és a vállalkozó természetes személyeknek tilos füves, bokros és fás növényzetet kiégetni, tüzet rakni olyan helyeken, ahol tűz keletkezhet, illetve gyúlékony anyagokat égetni szabad téren a fokozott tűzveszélyesség időszakában. A jogi személyek és vállalkozó természetes személyek kötelesek az égetés megkezdése előtt a segélyhívó számon bejelenteni az égetés helyét, idejét és a gyúlékony anyagok égetése során a tűzbiztonsági előírások betartásáért felelős személy nevét.