Pótterület-használók figyelmébe: február végéig új végzést kell igényelni!

07. dec 2017.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, Martin Fecko a napokban felhívást intézett az ország önkormányzataihoz; az alábbiakban módosítás nélkül közöljük a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakbizottságban is tevékenykedő honatya felhívását:
„Ezúton figyelmeztetem mindazokat a lakosokat, akik sajátjuk helyett más, a földhivatal vagy a járási hivatal földügyi szakosztálya által kijelölt mezőgazdasági földterületet használnak, és ezen tevékenységüket folytatni szándékoznak, hogy az új végzés kiadására vonatkozó kérelmüket 2018. február 28-áig terjesszék a területileg illetékes járási hivatal földügyi és erdészeti szakosztálya elé. A szakosztályok munkatársaitól pontos információt kapnak arra vonatkozóan, milyen további okmányokat kell beterjeszteniük a Tt. 504/2003 sz., a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási hasznosítású földterületek, valamint gazdálkodó egységek bérletéről szóló törvény értelmében. Amennyiben a feltüntetett határidőn belül nem terjesztik be kérelmüket, a pótterület használati joga megszűnik.”

Illusztrációs felvétel: zcr-zitnyostrov.sk