Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Hulladék-újrahasznosító: a városvezetés minden jogi lépést megtesz

2020. jan. 15

Rendkívüli ülést tartott tegnap, 2020. január 14-én az esti órákban a somorjai képviselő-testület. A plénumot Orosz Csaba polgármester a Szenci úton található egykori borüzem területén létesítendő hulladék-újrahasznosító és az az ellen megfogalmazott lakossági petíció kapcsán hívta össze.
Mint ismeretes, a Szenci úton élők 2019 szeptemberében arra figyeltek fel, hogy az egykori borüzem területén átépítési munkák zajlanak. Miután jelezték ezt a városi hivatal felé, az Építészeti Hivatal értesítette az ingatlan tulajdonosát, hogy gyakorolni kívánja felügyeleti jogát. A szeptemberi terepszemle során bebizonyosodott, hogy a területen belül engedély nélküli belső átépítési munkák folynak, így a hivatal 15 ezer eurós büntetést rótt ki. A beruházásban érdekelt, pozsonyi székhelyű Palkov Kft. ezt követően folyamodott építkezési engedélyért, amely a mai napig nincs kiadva.
Az enviroportal.sk-n is elérhető környezeti hatástanulmány (EIA) értelmében a Palkov Kft. az egykori borüzem területén az elektromos hulladék újrahasznosítását szolgáló létesítményt hozna létre, amely évi 150 ezer tonna hulladékot dolgozna fel. Tekintettel a jelzett mennyiség be- és kiszállításával járó zajhatásra és egyéb várható következményekre, városunk vezetése független szakértőhöz fordult. A kiadott szakvélemény szerint a Palkov Kft. által feltüntetett adatok nem reálisak, ezt Somorja vezetése decemberi állásfoglalásában jelezte is a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya felé.
Időközben városunk lakosai petíciót fogalmaztak meg, amelyben felszólították városunk képviselő-testületét és a Közös Építészeti Hivatalt, hogy ne adjon ki olyan határozatot vagy engedélyt, amely lehetővé tenné a feldolgozó létrehozását. A somorjai Városi Hivatalban 2019. december 5-én leadott petíciót összesen 1704 helyi lakos látta el kézjegyével.
Az akkor még folyó aláírásgyűjtésre reagálva kereste meg a petíciós bizottság tagjait levélben december elején Pavol Šotek, a Palkov Kft. ügyvezetője, részletesen tájékoztatva őket cége szándékáról és az alkalmazandó technológiáról; levelét bejegyzésünk függelékeként közöljük. Érdekességként: ebben az évi 150 ezer tonna elektromos hulladék feldolgozása helyett már csak legfeljebb havi 2000 tonnáról esik szó.
A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya 2020. január 10-én az ügyben egy újabb határozatot adott ki, amelyben az áll: a tervezetet nem a Tt. 24/2006 számú, az életkörnyezet védelméről szóló, többszörösen módosított jogszabály értelmében kell elbírálni, hanem külön előírások alapján, mivel a tervezett tevékenységnek az életkörnyezetre és Somorja lakosságára gyakorolt hatását elfogadhatónak találja. A szóban forgó határozat szintén bejegyzésünk alatt érhető el. A somorjai Városi Hivatal környezetvédelmi osztálya és az SZK Környezetvédelmi Minisztériuma viszont állásfoglalásában egyértelműen leszögezi, hogy 100 ezer tonnát meghaladó anyagmozgás esetén a fent említett jogszabály hatályos; ugyanakkor aggályosnak tartják az egyéb várható környezeti hatásokat is.
A tegnapi rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőzően a városházán nem nyilvános egyeztetés zajlott a Palkov Kft., majd a petíciós bizottság képviselőivel. Ezt követően került sor a rendkívüli ülésre, amelyen több helyi lakos is részt vett. Városunk képviselői egyhangúlag elfogadták azt a határozatot, amelynek értelmében
1) tudomásul veszik a Szenci úton létesítendő hulladék-újrahasznosító ellen benyújtott petíciót,
2) javasolják, hogy a város polgármestere
a) a törvényes határidőn belül nyújtson be fellebbezést a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya 2020. január 10-i keltezésű határozata ellen,
b) rendeljen el építészeti felügyeleti ellenőrzést és állíttassa le az engedély nélküli építkezést, amennyiben az ellenőrzés során ilyenre fény derül.
Az ülés során Orosz Csaba polgármester úgy fogalmazott: Somorja vezetése minden jogi és szervezési lépést megtesz annak érdekében, hogy a petíciót kézjegyükkel ellátó lakosok érvényt tudjanak szerezni akaratuknak.
Az ügy további fejleményeiről tájékoztatni fogunk városunk honlapján.

Download (PDF, 535KB)


Download (PDF, 796KB)