Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Jelölések a Somorja Város által alapított díjakra

12. feb 2018.

Somorja Város Önkormányzata a 2015. december 15-én jóváhagyott „Somorja városának statútuma” értelmében felhívja a város lakosait, civil szervezeteit és a város területén működő intézményeket, hogy 2018. március 12-ig küldjék el jelöléseiket a Somorja Város által alapított alábbi díjakra:

Pro Urbe díj – amely jelentős alkotói és kimagasló tudományos, műszaki, művészeti, publicisztikai és közhasznú tevékenységért adományozható, valamint olyan személyeknek adható, akik jelentősen hozzájárultak a város gazdasági, kulturális fejlődéséhez, kimagasló sporteredményeket értek el, valamint azon személyeknek, akik életet mentettek vagy megóvták a város vagyonát és polgárait;

Pro Cultura díj – azon személyeknek adományozható, akik sokéves, különösen jelentős munkát fejtettek ki, ill. kiemelkedő teljesítményt mutattak fel a kultúra területén;

Pro Humana díj – szociális és egészségügyi téren végzett sokéves, különösen jelentős tevékenyégért, ill. rendkívüli teljesítményért adományozható;

Pro Civis díj – a város fejlesztése terén kifejtett sokéves kiemelkedő tevékenységért, ill. kimagasló eredményért adományozható;

Pro Honoris díj – a város kiváló képviseletéért és propagálásáért, nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért adományozható;

Pro Futura díj – az ifjú nemzedék nevelésében végzett sokéves tevékenységért, ill. kimagasló teljesítményért adományozható.

A jelölésnek tartalmaznia kell a javaslattevő és a javasolt személy nevét, címét és telefonszámát, valamint a kimerítő indoklást. Posztumusz díj esetében annak a személynek a nevét és címét kérjük feltüntetni, aki a díjat átveszi. A képviselő-testület a névtelen javaslatokat nem veszi figyelembe. A javaslatokat írásban vagy elektronikus formában kérjük eljuttatni a Somorjai Városi Hivatal címére:
931 01 Somorja, Fő utca 37. A borítékon kérjük feltüntetni: „Javaslat a város díjára”. Elektronikus formában a javaslatokat a következő címre kérjük elküldeni: prednosta@samorin.sk

A díjak a Város Napja alkalmából, a városi képviselő-testületnek a városi művelődési központ színháztermében 2018. április 14-én 18.00 órai kezdettel rendezett ünnepi ülésén kerülnek átadásra.