Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

INFORMÁCIA K VOĽBÁM DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

03. dec 2019.

Mesto Šamorín v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky oznamuje politickým stranám alebo koalíciám, ktorých kandidátne listiny bola zaregistrované, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií môžu doručiť najneskôr 08. januára 2020 do 24.00 hod. v listinnej forme na Mestský úrad v Šamoríne (Hlavná 37) alebo elektronicky na emailovú adresu sekretariat@samorin.sk. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Na delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií politickými stranami alebo koalíciami sa vzťahuje § 49 odsek 1 až 3 (vrátane) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Csaba Orosz, primátor mesta