Interaktívna výstava drevených hračiek v knižnici

Deti materských škôl nášho mesta a žiaci prvého stupňa základných škôl sa dnes zúčastnili interaktívnej výstavy drevených hračiek v čitárni Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho. Vystavené diela vytvoril rezbár Róbert Horváth, ktorý sa venuje tejto profesii približne dve desaťročia. Tradičné techniky spracovania a obrábania dreva si osvojil autodidaktickým spôsobom, je stálym hosťom tvorivých dielní a podujatí, kde sa do popredia dostáva kreativita. Jeho výstavy v mestskej knižnici majú každý rok veľký úspech. Deťom dnes porozprával aj o tom, ako sa zrodili jeho diela.