Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Kladenie vencov pri pomníkoch vojnových zajatcov sprevádzal veľký záujem

02. nov 2017.

Včera, 1. novembra 2017 sa konala na šamorínskom cintoríne kladenie vencov k pamätníku talianskych a ruských vojnových zajatcov, ktorí počas prvej svetovej vojny zahynuli v zajateckom tábore v našom meste.
Pietneho aktu sa zúčastnil Nikolaj Sergejevič Ryžov, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Gabriele Meucci, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky v SR , generál B. A. Giuseppe Gimondo, pridelenec pre obranu a vojenský pridelenec plukovník Onofrio Picarelli. V mene samosprávy mesta Šamorín vence k pamätníkom položil Csaba Orosz, viceprimátor mesta, Ján Babej, bývalý primátor mesta a Ervin Sármány, prednosta Mestského úradu v Šamoríne. Verejnosť nášho mesta prejavila o pietny akt mimoriadny záujem, k oficiálnym delegáciám sa pripojili stovky miestnych obyvateľov. K slávnostnej atmosfére do značnej miery prispela Dychová kapela Dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne.

Ako sme o tom v apríli informovali, samospráva nášho mesta pred niekoľkými rokmi iniciovala obnovenie pomníka postaveného na pamiatku ruských vojnových zajatcov; následne, v roku 2016 obelisku a jeho bezprostredného okolia sa ujalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR. Mramorové tabule, umiestnené pri pomníku obsahujú mená 637-ich bývalých príslušníkov cárskej armády, ktorí počas prvej svetovej vojny zahynuli v zajateckom tábore v našom meste.

Zajatecký tábor v Šamoríne bol zriadený na území bývalých kasární, začiatkom roku 1915 v ňom bolo umiestnených 9626 vojnových zajatcov, medzi nimi 3300 Rusov. Tábor bol zrušený na jeseň roku 1918. Autori monografie „Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914-18)” – Cisárske a kráľovské zajatecké tábory na Žitnom ostrove (1914-18) Lajos Horváth, Attila Nagy a László Varga uvádzajú, že „Mnohý vojnový zajatci sa nevrátili do svojej vlasti, ale zostali v Šamoríne a oženili sa. Založili početné rodiny, ich potomkovia tu žijú dodnes a sú váženými občanmi Šamorína“.