Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Kronikár Podmedvedia v mestskej knižnici v Šamoríne

06. okt 2017.

Ottó Farkas, kronikár Podmedvedia bude dňa 12. októbra 2017 hosťom Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne. Počas besedy, ktorá sa začína o 17:00 hod., predstaví čitateľom svoje diela písané s primárnym cieľom podať svedectvo o vplyve politicko-spoločenských dianí druhej polovici minulého storočia na obyvateľov Podmedvedia, ako aj romány, anekdoty a mýty tejto oblasti.
Beseda sa uskutoční v maďarskom jazyku.